معافیت مالیاتی منطقه آزاد اروند

معافیت مالیاتی منطقه آزاد اروند

موسسه اروند مشاور واقع در منطقه آزاد اروند در زمینه اخذ انواع معافیت مالیاتی منطقه آزاد اروند فعال و با مشاوره رایگان از جرایم مالیاتی شما جلوگیری به عمل می آورد

معافیت مالیاتی منطقه آزاد اروند

کارشناسان ما با تجربه فراوان و ارتباط اداری قوی در سریع ترین زمان ممکن اقدام به اخذ معافیت مالیاتی شما  کرده و در این فرایند شما را مشاوره و از اشتباهات ثبتی جلوگیری به عمل می آورند . موسسه اروند مشاور با داشتن سابقه بیش از 7 سال در زمینه حسابداری    قوی ترین موسسه حقوقی و حسابداری در این منطقه می باشد.

معافیت های مالیاتی منطقه آزاد اروند

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت های اقتصای اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصای در مناطق مذکور از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال ازپرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف بوده و پس از انقضای ۲۰ سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود .

شرایط اخذ معافیت مالیاتی در منطقه آزاد اروند

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی بعد از اخذ مجوز بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی می شوند . مجوز های بهره برداری یا معافیت منطقه آزاد اروند به صورت سالانه می باشد و به مدت 20 سال ، هر سال قابل تمدید می باشد .

انواع مجوز معافیت یا بهره برداری منطقه آزاد اروند  :

 • مجوز بهره برداری قراردادی ( قرارداد های پیمانکاری ، صنعتی و … )
 • مجوز فروش خدمات با فاکتور ( بدون عقد قرارداد ) مانند : تعمیرات صنعتی و پیمانکاری که با فاکتور صورت می گیرد ، خدمات نظام مهندسی ، گردشگری ، استخر ، تنظیفات ،  و ….
 • مجوز خرید ، فروش ، واردات و صادرات کالا که با فاکتور صورت می گیرد ( بدون عقد قرارداد) مانند : واردات کالا ، تولید و فروش کالا ، تامین کالای مربوط به ادارات ، صادرات و …
 • مجوزه بهره برداری اصناف : این مجوز برای اشخاص حقیقی می باشد که زیر نظر اتحادیه های صنفی مناطق آزاد می باشند و شامل هر نوع فعالیت اقتصادی غیر از قراردادی می باشد .

 

شرایط اخذ  معافیت یا مجوز بهره برداری منطقه آزاد اروند  :

کلیه مجوزه های بهره برداری منوط به داشتن دفتر مرکزی یا شعبه برای اشخاص حقوقی یا حقیقی در منطقه آزاد اروند ( آبادان یا خرمشهر ) می باشد.

پرداخت عوارض مجوز بهره برداری یا معافیت منطقه آزاد برای فعالیت فاکتوری بر اساس متراژ محل فعالیت آن بنگاه اقتصادی به صورت سالانه تعیین می گردد و شامل کلیه فاکتور های مذکور تا میزان هر مبلغی می باشد .

مجوز بهره برداری  قراردادی یا معافیت قراردادی  که به تعداد هر قرارداد باید اخذ گردد و عوارض آن 1 درصد کل قرارداد می باشد و به نسبت تعداد قرارداد باید اخذ گردد .

مزایای تولید در منطقه آزاد اروند :

معافیت از مالیات مستقیم به مدت ۲۰ سال

ورود دستگاههای خط تولید بدون عوارض گمرکی به محل کارخانه

ورود مواد اولیه بدون عوارض گمرکی جهت تولید

استفاده از مزیت قانون ارزش افزوده ، معادل درصد تخصیصی کمیسیون ارزش افزوده از حقوق ورود گمرکي مواد اوليه در زمان ورود کالاي ساخته شده به داخل کشور

استفاده ازمزیت درصد مجازورود کالا معادل درصد تخصیصی مصوب کمیسیون ارزش افزوده بدون ارائه ثبت سفارش به داخل کشور

معافیت از مالیات ارزش افزوده در صورت تولید و فروش در محدوده منطقه

معافیت کامل از حقوق ورودی گمرکی مواد اولیه کالای توليدي در صورت توليد و عرضه آن به حوزه کالاي همراه مسافر

استفاده از معافیت کامل گمرکی در صورت تولید و صادرات به خارج از کشور

متروکه نشدن کالای ورودی جهت تولید بدون مدت زمان ماندگاری

کاهش عوارض سهم سازمان از محل ۱۵ درصد سود بازرگانی مواد اولیه ورودی برای شرکت های توليدي صادرات محور

 

ورود کالا به سرزمین اصلی   بدون پرداخت گمرکی  با قوانین ارزش افزوده در منطقه آزاد اروند  :

به منظور حمايت از واحد هاي توليدي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و براساس تصويب نامه شماره 52173/ت16003ک مورخ 4/10/1374 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي، مقرر گرديد: “واردات درصدي از کالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و تجاری_ صنعتی  به داخل کشور معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي بکار رفته ، به قيمت کل کالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز و علاوه به عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غير مجاز و مجاز مشروط نيز نباشد “.

براي تسهيل محاسبه “نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي بکار رفته ، به قيمت کل کالاي توليدي” يا درصد مجاز ورود کالاهاي موضوع بند يک تصويب نامه فوق،از معادله زير استفاده ميگردد اين فرمول تصويب نامه شماره 40506/ ت16526ک مورخ 12/2/1375 هيئت دولت مورد تصويب قرار گرفته است :

درصد ارزش افزوده = قيمت محصول توليدی – قيمت (CIF) قطعات و مواد وارداتی از خارج کشور به منطقه

قيمت محصول توليدی همچنين براساس ماده (13) تصويب نامه شماره 34186/ت35361ک مورخ 6/3/1386 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي چگونگی اداره مناطق ويژه اقتصادی : ” تعيين ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون برعهده کميسيونی مرکب از نمايندگان وزارتخانه های صنايع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، گمرک ايران، دبيرخانه و نماينده منطقه مربوطه است.

تبصره1- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای توليدی که توسط کميسيون فوق الذکر تعيين ميشود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به ساير نقاط کشور از پرداخت کليه حقوق دولتی معاف ميباشد.

تبصره2- ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده توليد شده در منطقه به داخل کشور مجازو حقوق ورودی صرفا به مواد اوليه و قطعات خارجی بکاررفته درآنجا تعلق خواهدگرفت.

 

شرایط ورود کالا به منطقه آزاد اروند

کلیه کالا های وارداتی مجاز ، معاف از پرداخت گمرکی می باشند و با پرداخت عوارض منطقه آزاد اروند وارد منطقه می شوند .

حسابداری مالی و مالیاتی در منطقه آزاد اروند

موسسه اروند مشاوره با سابقه طولانی در امور حسابداری در منطقه آزاد اروند ( خرمشهر و آبادان ) فعال می باشد  . این شرکت با دارا بودن بیش از 6 حسابدار و ارتباط اداری قوی و مسلط بودن به قوانین مالیاتی بزرگتیرین شرکت فعال در این زمینه میباشد.

انجام کلیه امور مالی  و حسابداری شرکت از جمله :

 • ثبت سند مالی
 • تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
 • تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل و ارسال لیست بیمه و مالیات بر حقوق
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد
 • تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل
 • تحویل مدارک به اداره مالیات و شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی

 

جهت انجام مشاوره و عقد قرارداد با موسسه تماس حاصل فرمایید.

 

 

کداقتصادی در منطقه آزاد اروند

ردیف نام خدمات مبلغ(تومان) زمان
1 تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی 350.000 4 روز
2 تشکیل پرونده ارزش افزوده 2 روز
3 پلمپ دفاتر روزنامه و کل سال جاری 1 روز

کارشناسان ما با تجربه فراوان و ارتباط اداری قوی در سریع ترین زمان ممکن اقدام به اخذ کد اقتصادی و کلیه امور اداری مرتبط به آن کرده و فرآیند صدور آن را تصریح می بخشند  . موسسه اروند مشاور با به ثبت رساندن سالانه بیش از یک سوم  شرکت های منطقه آزاد اروند و با بیش از 18 پرسنل  ، قوی ترین موسسه حقوقی در این منطقه می باشد.

 

کارت بازرگانی منطقه آزاد اروند

تصویر کارت بازرگانی

کارشناسان ما با تجربه فراوان و ارتباط اداری قوی در سریع ترین زمان ممکن اقدام به اخذ کارت بازرگانی منطقه آزاد اروند شما کرده و در این فرایند شما را راهنمایی و فرایند صدور کارت شما را تسریع می بخشند. موسسه اروند مشاور با به ثبت رساندن سالانه بیش از یک سوم  شرکت های منطقه آزاد اروند و با بیش از 18 پرسنل  ، قوی ترین موسسه حقوقی در این منطقه می باشد.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت و واردات و صادرات کالا ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسؤول شرکت صادر می‌شود.

تصویر کارت بازرگانی

کارت بازرگانی منطقه آزاد اروند :

کلیه متقاضیان کارت بازرگانی در منطقه آزاد اروند میبایست روال کارت بازرگانی سرزمین اصلی را طی نموده و همچنین اقدام به اخذ مجوز واردات و صادرات منطقه آزاد اروند بکنند .

مزایای کارت بازرگانی منطقه آزاد اروند :

مدارک کارت بازرگانی منطقه آزاد اروند :

تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی

تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

گردش بانکی مناسب

تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان

مدارک شرکت برای اشخاص حقوقی

گواهی سوء پیشینه

کد اقتصادی تا مرحله 45

عکس پرسنلی

حساب فعال صیاد

عدم چک برگشتی

 

 

مراحل کارت بازرگانی منطقه آزاد اروند :

مصاحبه

ثبت نام در سامانه

اقدام به مفاصاحساب دارایی

مجوز بهره برداری واردات و صادرات  منطقه آزاد اروند

صدور کارت

 

هزینه های اخذ کارت بازرگانی :

هزینه های اخذ کارت بازرگانی مبلغ ( تومان ) زمان
دستمزد انجام کلیه امور کارت بازرگانی 1.000.000 15 روز بعد مصاحبه
هزینه حق عضویت اتاق بازرگانی ( بر اساس سرمایه ) 450.000
هزینه مجوز واردات و صادرات (کارت ورود به کالا منطقه )  قیمت استعلام شود 3 روز اداری
هزینه صدور کارت 45.000

 

مجوز واردات و صادرات : کلیه بازرگانان جهت معافیت مالیاتی و ورود کالای بدون گمرکی میبایست این مجوز را اخذ بکنند.

جهت مشاوره بیشتر با کارشناسنان موسسه تماس بگیرید .

 

 

 

 

ثبت برند در منطقه آزاد اروند

کارشناسان ما با تجربه فراوان و ارتباط اداری قوی در سریع ترین زمان ممکن اقدام به اخذ برند برای شما کرده و در این فرایند شما را راهنمایی و از اشتباهات ثبتی جلوگیری به عمل می آورند . موسسه اروند مشاور با به ثبت رساندن سالانه بیش از یک سوم  شرکت های منطقه آزاد اروند و با بیش از 18 پرسنل  ، قوی ترین موسسه حقوقی در این منطقه می باشد.

ردیف خدمات مبلغ (تومان) زمان
1 ثبت برند 1.150.000 3 ماه

 

کلیه شرکت های تولیدی که محصول خاصی را تولید می کنند یا کلیه اشخاصی که اقدام به ارائه خدمات می کنند می توانند با ثبت برند مالکیت آن اسم را به نام خود در آورند. برند همانند مالکیت ملکی می باشد که در بعضی مواقع به خاطر معروف شدن آن نام میلیون ها تومان و در بعضی مواقع میلیارد ها تومان برای آن برند ارزش در نظر گرفته می شود .

از برند های معروف ایرانی می توان کاله ، چی توز ، شاتل  ، ایران خودرو و از میان برندهای خارجی ؛ اپل ، ایسوز ، سامسونگ و … را نام برد که دارای ارزش میلیون دلاری یا بیشتر می باشند .

برند در دسته های متفاوت به ثبت میرسد که این دسته ها شامل حوزه فعالیت آن برند می باشد و  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت استفاده از این نام موظف به اخذ نمایندگی از مالک آن برند می باشند.

مثلا برند کاله در کلیه محصولات لبنیاتی و غذایی به ثبت رسیده و استفاده هر شخصی از این نام در حوزه مذکور منوط به اخذ نمایندگی فروش می باشد  اما ثبت این برند در زمینه ساختمانی امکان پذیر می باشد.

مالکین این برندها می توانند در صورتی که اشخاصی اقدام به استفاده از نام برند آنها می کنند از طریق مراجع ذی صلاح در جهت پلمپ و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها اقدام کنند .

 

ثبت رتبه در منطقه آزاد اروند

کارشناسان ما با تجربه فراوان و ارتباط اداری قوی در سریع ترین زمان ممکن اقدام به اخذ رتبه برای شما کرده و در این فرایند شما را راهنمایی و از اشتباهات ثبتی جلوگیری به عمل می آورند . موسسه اروند مشاور با به ثبت رساندن سالانه بیش از یک سوم  شرکت های منطقه آزاد اروند و با بیش از 18 پرسنل  ، قوی ترین موسسه حقوقی در این منطقه می باشد.

ردیف نوع خدمات هزینه ( تومان)  زمان
1 دستمزد رتبه بندی 800.000  3 ماه
2 هزینه کارشناس سازمان برای هر رتبه 250.000
3 هزینه دوره انجمن (الزام برای شرکت های استان خوزستان) 300.000
4 هزینه معرفی مهندس 300.000

هزینه ثبت شرکت در منو ثبت شرکت می باشد و در صورتی که شرکت ثبت شده ندارید الزام می باشد که ابتدا شرکت ثبت شود .

 

تاسیس شعبه در منطقه آزاد اروند

کارشناسان ما با تجربه فراوان و ارتباط اداری قوی در سریع ترین زمان ممکن اقدام به ثبت شرکت شما کرده و در این فرایند شما را راهنمایی و از اشتباهات ثبتی جلوگیری به عمل می آورند . موسسه اروند مشاور با به ثبت رساندن سالانه بیش از یک سوم  شرکت های منطقه آزاد اروند و با بیش از 18 پرسنل  ، قوی ترین موسسه حقوقی در این منطقه می باشد.

ردیف نوع خدمات هزینه ( تومان)
1 تنظیم صورت جلسات و ثبت آن در منطقه آزاد اروند 350.000
2 هزینه حق ثبت منطقه آزاد اروند(هزینه اداری ) 350.000
3 هزینه روزنامه رسمی (هزینه اداری ) در حدود 50000

 

 

در منطقه آزاد اروند از کلیه شرکت ها و شعب آن بازدید می شود اما خوشبختانه موسسه اروند مشاور با ارتباط قوی با کلیه مشاورین املاک شهرستان های آبادان و خرمشهر با کمترین هزینه این مشکل را حل خواهد کرد .

 

تمدید و تغییرات شرکت در منطقه آزاد اروند

کارشناسان ما با تجربه فراوان و ارتباط اداری قوی در سریع ترین زمان ممکن اقدام به تنظیم صورت جلسات شما کرده و در این فرایند شما را راهنمایی و از اشتباهات ثبتی جلوگیری به عمل می آورند . موسسه اروند مشاور با به ثبت رساندن سالانه بیش از یک سوم  شرکت های منطقه آزاد اروند و با بیش از 18 پرسنل  ، قوی ترین موسسه حقوقی در این منطقه می باشد.

نوع خدمات تغییرات ( منطقه آزاد اروند ) مبلغ ( تومان ) زمان
حق تغییرات منطقه آزاد اروند  ( به مبالغ زیر غیر شعبه  اضافه می شود ) 150.000
تمدید شرکت ( همراه با اصلاح پروند مالیاتی ) 250.000 3 روز اداری
نقل و انتقال سهامی خاص  ( همراه با اصلاح پروند مالیاتی و تمدید ) 300.000 3 روز اداری
نقل و انتقال  با مسئولیت محدود( همراه با اصلاح پروند مالیاتی و تمدید شرکت ) 350.000 7 روز اداری
تغییر آدرس ، الحاق موضوع  و یا افزایش سرمایه ( همراه با اصلاح پروند مالیاتی) 200.000 3 روز اداری
شعبه ( در منطقه آزاد اروند – مبلغ 350.000 حق ثبت منطقه آزاد اضافه می شود) 350.000 تماس بگیرید
کلیه تغییرات غیر از شعبه با هم 350.000 تماس بگیرید