پلمپ دفاتر در منطقه آزاد اروند

پلمپ دفاتر در منطقه آزاد اروند به صورت الکترونیکی نمی باشد و کلیه شرکت های ثبت شده در این منطقه میبایست با مراجعه حضوری به سازمان و مراحل اداری مربوطه اقدام به پلمپ دفاتر هر سال خود بکنند .

معافیت مالیاتی منطقه آزاد اروند

معافیت مالیاتی منطقه آزاد اروند

موسسه اروند مشاور واقع در منطقه آزاد اروند در زمینه اخذ انواع معافیت مالیاتی منطقه آزاد اروند فعال و با مشاوره رایگان از جرایم مالیاتی شما جلوگیری به عمل می آورد معافیت مالیاتی منطقه آزاد اروند کارشناسان ما با تجربه

حسابداری مالی و مالیاتی در منطقه آزاد اروند

موسسه اروند مشاوره با سابقه طولانی در امور حسابداری در منطقه آزاد اروند ( خرمشهر و آبادان ) فعال می باشد  . این شرکت با دارا بودن بیش از 6 حسابدار و ارتباط اداری قوی و مسلط بودن به قوانین

کداقتصادی در منطقه آزاد اروند

ردیف نام خدمات مبلغ(تومان) زمان 1 تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی 350.000 4 روز 2 تشکیل پرونده ارزش افزوده 2 روز 3 پلمپ دفاتر روزنامه و کل سال جاری 1 روز کارشناسان ما با تجربه فراوان و ارتباط اداری