8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بین المللی

افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور

افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور تاریخ : 1400/7/25 شماره : 1000/1400/6584 پیوست : دانلود پیوست پیرو بخشنامه های بازبینی تجمیع و (تلخیص شماره ۱۷ ، ۱۸ و ۲۲ امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور و در اجرای بند (۶) مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ موضوع اصلاح تبصره ماده (۶) آئین نامه ادامه بیمه به طور (اختیاری) و بند (۱)...

به خواندن ادامه دهید

اصلاح بند (11) بخشنامه شماره 12 مشترک فنی و درآمد در ارتباط با حق‏ بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله‏ نامه شماره 19 سازمان بین‏ المللی کار (ILO)

اصلاح بند (11) بخشنامه شماره 12 مشترک فنی و درآمد در ارتباط با حق‏ بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله‏ نامه شماره 19 سازمان بین‏ المللی کار (ILO) تاریخ : 1402/7/20 شماره : 7861‏/1402‏/1000 پیوست : دانلود پیوست در اجرای تبصره الحاقی ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۰۱ مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ هیئت محترم وزیران و توجه به شرح ماده ۴ آئین نامه مذکور در خصوص نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بینالمللی کار (ILO) بند ۱۱ بخشنامه صادره شماره...

به خواندن ادامه دهید

بخشنامه نحوهء اجرای قانون موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

بخشنامه نحوهء اجرای قانون موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه تاریخ : 1402/10/2 شماره : 10416‏/1402‏/1000 پیوست : دانلود پیوست با عنایت به قانون موافقتنامه تأمین اجتماعی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که به ترتیب در تاریخهای ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ توسط مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس جمهوری ترکیه به تصویب رسید (پیوست) و متعاقباً سند ترتیبات اجرایی موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ به امضاء طرفین رسیده است ارسال میگردد. با توجه به مراتب فوق و به استناد بند (الف) از ماده...

به خواندن ادامه دهید