8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

کارگران ساختمانی

اصلاح برخی از بند های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 05‏/11‏/1401 اصلاحیه شماره (1)

اصلاح برخی از بند های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 05‏/11‏/1401 اصلاحیه شماره (1) تاریخ : 1402/1/18 شماره : ‏220/‏1402/‏1000 پیوست : دانلود پیوست احتراما؛ پیرو بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و در اجرای قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه حق بیمه)، بندهای مرتبط بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح جایگزین و توجه ادارات کل استانها و...

به خواندن ادامه دهید

اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های 10210‏‏‏‏‏/99‏‏‏‏‏/1000 مورخ30‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏/1399 و 220‏‏/1402‏‏/1000 مورخ19‏‏/1‏‏/1402 موضوع اجرای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه…

اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های 10210‏‏‏‏‏/99‏‏‏‏‏/1000 مورخ30‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏/1399 و 220‏‏/1402‏‏/1000 مورخ19‏‏/1‏‏/1402 موضوع اجرای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه...

به خواندن ادامه دهید

الحاق بندهای(1‏-14‏-5) و (2‏-14‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره‌های (3) و (4) الحاقی به بند (الف) قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی –

الحاق بندهای(1‏-14‏-5) و (2‏-14‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره‌های (3) و (4) الحاقی به بند (الف) قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی – تاریخ : 1403/3/4 شماره : 1840‏/1403‏/1000 پیوست : دانلود پیوست به پیوست آئین نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۵۶ ت ۶۲۰۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ هیات محترم وزیران با عنوان ساخت و سازهای معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی...

به خواندن ادامه دهید

الحاق توجه ذیل بند(3‏-5‏-5 ) و بند (4‏-5‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی – اصلاحیه شماره (3)

الحاق توجه ذیل بند(3‏-5‏-5 ) و بند (4‏-5‏-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی – اصلاحیه شماره (3) تاریخ : 1403/3/7 شماره : 1925‏/1403‏/1000 پیوست : دانلود پیوست ضمن پیوست قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی موضوع استفساریه شماره ۱۱/۵۵۴۸ - ۱۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ مجلس شورای اسلامی در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی و ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در زمان تعیین تکلیف یا پرداخت عوارض موضوع کمیسیونهای مواد (۹۹) و (۱۰۰)...

به خواندن ادامه دهید