8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (10) بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری» به شماره 8954‏/1401‏/1000 مورخ 18‏/08‏/1401)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (10) بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری» به شماره 8954‏/1401‏/1000 مورخ 18‏/08‏/1401)

ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (10) بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری» به شماره 8954‏/1401‏/1000 مورخ 18‏/08‏/1401)

ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (10) بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری» به شماره 8954‏/1401‏/1000 مورخ 18‏/08‏/1401)

تاریخ : 1402/9/23

شماره : 10195‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

بر اساس ماده واحده قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸ مجلس شورای ،اسلامی آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۰۹ هیات ،وزیران از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۰۹ تعیین میگردد به سازمان پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.

با عنایت به ماده قانونی اخیرالذکر و در اجرای بند ۳ مصوبه دو هزار و یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ردیف ۱ پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۸۰۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ مدیر عامل محترم سازمان با موضوع ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می نماید.

۱- با توجه به مصوبه ،مذکور ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی قرار میگیرد.

رانندگان وانت بار سواری مینی بوس کامیونت و …. رانندگان اتوبوس کامیون و…
1.35 برابر حداقل دستمزد 1.65 برابر حداقل دستمزد

2 – دستمزد مقطوع روزانه رانندگان وانت ،بار ،سواری مینی بوس کامیونت و…. (ضریب ۱/۳۵) معادل ۲,۳۸۸,۷۳۰ ریال و رانندگان ،اتوبوس کامیون و … ضریب) (۱/۶۵ معادل ۲,۹۱۹,۵۶۰ ریال تعیین میگردد.

۳- با صدور این دستور اداری و به منظور اطلاع رسانی به بیمه شدگان راننده و شرکتهای تعاونی کارگزار حمل و نقل به منظور اعمال تغییرات در لیست دستمزد رانندگان تحت عضویت در خصوص ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع، مسئولین واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استانها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند در حداقل زمان ممکن مراتب را از طریق نصب بنر درج در تابلوی اعلانات ارائه توضیح و راهنمانی به مراجعین و… به مخاطبان مزبور اعلام نمایند.

۴ – شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین میبایست با توجه به اهمیت و . حساسیت موضوع در حداقل زمان ممکن کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز و همچنین ایجاد امکان انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوط را فراهم نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران ،کل معاونین منابع و تعهدات بیمهای روسای ادارات نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای ذیربط خواهد بود.

بدون نظر

پیام بگذارید