8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن بنیاد نیکوکاران راه آسمان به بند (3) ضوابط اجرایی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن بنیاد نیکوکاران راه آسمان به بند (3) ضوابط اجرایی

ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن بنیاد نیکوکاران راه آسمان به بند (3) ضوابط اجرایی

ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن بنیاد نیکوکاران راه آسمان به بند (3) ضوابط اجرایی

شماره : 210/4189/د

تاریخ: 1403/01/29

پیوست : دانلود پیوست

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌ های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «بنیاد نیکوکاران راه آسمان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می ‌گردد.

شایان ذکر است بهره ‌مندی موسسه فوق‌ الذکر از تاریخ 1403/01/28 می‌ باشد.

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید