8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14

ارسال تصویر اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14

ارسال تصویر اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14

شماره: 200/4712/د

تاریخ: 1403/02/01

پیوست : دانلود پیوست

به پیوست تصویر «اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14» که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و طی نامه شماره 2/156611 به این سازمان واصل شده است، برای اجرا ابلاغ می ‌گردد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بدون نظر

پیام بگذارید