8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 38371/ت62285هـ مورخ 1403/03/05 هیئت محترم وزیران با موضوع اصلاح آیین‌ نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 38371/ت62285هـ مورخ 1403/03/05 هیئت محترم وزیران با موضوع اصلاح آیین‌ نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 38371/ت62285هـ مورخ 1403/03/05 هیئت محترم وزیران با موضوع اصلاح آیین‌ نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 38371/ت62285هـ مورخ 1403/03/05 هیئت محترم وزیران با موضوع اصلاح آیین‌ نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره: 210/5641/ص

تاریخ: 1403/03/21

پیوست : دانلود پیوست

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 64953/200/د مورخ 1401/10/10، به پیوست تصویر تصویب‌ نامه شماره 38371/ت62285هـ مورخ 1403/03/05 هیئت محترم وزیران با موضوع اصلاح آیین‌ نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اجرا ارسال می‌ گردد.

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید