8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 45449/ت62343هـ مورخ 1403/03/16 هیأت محترم وزیران در خصوص طرح آموزش برای اشتغال دانش‌ آموختگان (آباد)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 45449/ت62343هـ مورخ 1403/03/16 هیأت محترم وزیران در خصوص طرح آموزش برای اشتغال دانش‌ آموختگان (آباد)

ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 45449/ت62343هـ مورخ 1403/03/16 هیأت محترم وزیران در خصوص طرح آموزش برای اشتغال دانش‌ آموختگان (آباد)

ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 45449/ت62343هـ مورخ 1403/03/16 هیأت محترم وزیران در خصوص طرح آموزش برای اشتغال دانش‌ آموختگان (آباد)

شماره: 210/5642/د

تاریخ: 1403/03/21

پیوست : دانلود پیوست

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب‌ نامه شماره 45449/ت62343هـ مورخ 1403/03/16 هیأت محترم وزیران در خصوص طرح آموزش برای اشتغال دانش‌ آموختگان (آباد)، با تأکید بر ماده (3)، برای اجرا ارسال می ‌گردد.

بر اساس متن تصویب نامه:

ماده 3 سازمان امور مالیاتی موظف است هزینه ‌کرد در اختیار قراردادن امکانات اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند را برای تأمین و تجهیز فضاهای مورد نیاز طرح و با تأیید دانشگاه و پس از رسیدگی مالیاتی و صحت ‌سنجی و با رعایت قوانین و مقررات به حساب هزینه قابل قبول کمک‌ کننده به طرح‎ آباد منظور نماید.

تبصره- شرایط و ضوابط اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌ شود.

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید