8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 55965/ت62293هـ مورخ 1403/04/04 هیئت محترم وزیران در خصوص آیین ‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی(بورس) به دانشجویان ایرانی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 55965/ت62293هـ مورخ 1403/04/04 هیئت محترم وزیران در خصوص آیین ‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی(بورس) به دانشجویان ایرانی

ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 55965/ت62293هـ مورخ 1403/04/04 هیئت محترم وزیران در خصوص آیین ‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی(بورس) به دانشجویان ایرانی

ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 55965/ت62293هـ مورخ 1403/04/04 هیئت محترم وزیران در خصوص آیین ‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی(بورس) به دانشجویان ایرانی

تاریخ : 1403/04/09

شماره : 210/6956/ص

پیوست : دانلود پیوست

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب ‌نامه شماره 55965/ت62293هـ مورخ 1403/04/04 هیئت محترم وزیران در خصوص آیین ‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی(بورس) به دانشجویان ایرانی، با تاکید بر ماده (14)، برای اجرا ارسال می‌ گردد.

بر اساس متن تصویب نامه:

ماده 14- هزینه‌ هایی که در چهارچوب این آیین ‌نامه در قالب اعطای راتبه تحصیلی (بورس) صورت می ‌گیرد با تایید شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهند شد.

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید