8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002963991 مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه سازمان بازرسی کل کشور از ماده (2) آیین‌نامه ماده (10) قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ ها و اختراعات

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002963991 مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه سازمان بازرسی کل کشور از ماده (2) آیین‌نامه ماده (10) قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ ها و اختراعات

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002963991 مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه سازمان بازرسی کل کشور از ماده (2) آیین‌نامه ماده (10) قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ ها و اختراعات

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002963991 مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه سازمان بازرسی کل کشور از ماده (2) آیین‌نامه ماده (10) قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ ها و اختراعات

شماره: 212/24196/ص

تاریخ: 1402/12/26

پیوست : دانلود پیوست

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140231390002963991 مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه سازمان بازرسی کل کشور از ماده (2) آیین‌نامه ماده (10) قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ ها و اختراعات (موضوع تصویب ‌نامه شماره 101061/ت60172هـ مورخ 1401/06/12 هیأت وزیران); برای استحضار ارسال می ‌شود.

حسین عبداللهی

مدیر کل دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید