8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال تصویر صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، درخصوص «ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات ‌های مستقیم»

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال تصویر صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، درخصوص «ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات ‌های مستقیم»

ارسال تصویر صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، درخصوص «ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات ‌های مستقیم»

ارسال تصویر صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، درخصوص «ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات ‌های مستقیم»

شماره: 210/9364/د

تاریخ: 1403/02/18

پیوست : دانلود پیوست

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، درخصوص «ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات ‌های مستقیم» که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات ‌های مستقیم، به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اطلاع و اجراء، ابلاغ می ­گردد.

لازم به ذکر است در نظریه شورای عالی مالیاتی به دو ابهام به شرح ذیل پاسخ داده شده است:

الف- ابهام اول: مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرایند تجدید ارزیابی دارایی ‌ها

ب- ابهام دوم: شمول یا عدم شمول مالیات به برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انجام ثبت اصلاحی در دفاتر قانونی

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید