8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ارسال «فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی» موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

موسسه اروند مشاور > اخبار  > ارسال «فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی» موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ارسال «فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی» موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ارسال «فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی» موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره 200/11469

تاریخ 1403/02/26

ادارات کل امور مالیاتی

«فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی» موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در چهارچوب قوانین مربوط، پس از انطباق با مقررات موضوعه به شرح زیر ارسال می گردد.

خاطر نشان می سازد خدمات ذکر شده در بندهای ذیل، منصرف از خدمات مربوط به سایر اجزای بند (ب) ماده (9) قانون صدرالاشاره (خاصه جزءهای 6 و 7) می باشد.

ردیف خدمات
1 قبول سپرده بانکی;
2 صدور گواهی سپرده عام و خاص بانکی;
3 انتقال وجوه بین بانکی;
4 اعطای تسهیلات توسط بانک به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، مضاربه، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، خرید دین، مرابحه و استصناع;
5 نقل و انتقال وجوه از طریق بانک;
6 گشایش انواع اعتبار اسنادی بانکی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی;
7 تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی توسط بانک;
8 انجام سفارش های مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر) توسط بانک.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بدون نظر

پیام بگذارید