8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاحیه میزان افزایش حقوق ‌مستمری‌بگیران در سال 1401 (بخشنامه شماره 1‏/79 مستمری‌ها)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > اصلاحیه میزان افزایش حقوق ‌مستمری‌بگیران در سال 1401 (بخشنامه شماره 1‏/79 مستمری‌ها)

اصلاحیه میزان افزایش حقوق ‌مستمری‌بگیران در سال 1401 (بخشنامه شماره 1‏/79 مستمری‌ها)

اصلاحیه میزان افزایش حقوق ‌مستمری‌بگیران در سال 1401 (بخشنامه شماره 1‏/79 مستمری‌ها)

تاریخ : 1401/6/13

شماره : 6813‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۴۲۳۲۹ تا ۵۹۸۲۵هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ هیات محترم ،وزیران وفق مصوبه مورد توافق وزرای محترم عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیوست نامه شماره ۱۲۹۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ در خصوص میزان افزایش مستمری قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ ، بندهای (الف) و (هـ) بخشنامه شماره (۷۹) مستمری ها به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۳۷۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ به شرح ذیل اصلاح میگردد:

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی)

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری مبلغ ۲۶،۵۵۴،۹۵۰ ریال) و کمتر از آن به میزان ۵۷/۴) پنجاه و هفت و چهار دهم (درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری بـه میزان ۳۸ سی و هشت درصد به علاوه مبلغ ثابت ۶۶۰ ۵،۱۵۱ پنج میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و ششصد و شصت) ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد به نحوی که مجموع دریافتی ایشان بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله مندی و (اولاد از مبلغ ۵۵،۸۰۰،۰۰۰) پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال کمتر نباشد. مبلغ مذکور در خصوص مشمولین بندهای (۱-۲) الی (۵-۲) بخشنامه شماره (۷۹) مستمریها مطابق بند (ج) آن و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

ه) لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱ – کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری نسبت به محاسبه لیست تفاوت افزایش مستمری ماههای فروردین اردیبهشت خرداد تیر و مرداد اقدام نمایند.

۲- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن، از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذیربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد.

3- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی estamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه، نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را بر عهده دارد.

مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات مستمری ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی آمار و فناوری اطلاعات، امور مالی، منابع انسانی و ادارات کل استانها و مسوولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

بدون نظر

پیام بگذارید