8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بخشنامه شماره 13178‏/96‏/1000 مورخ 30‏/11‏/1396 موضوع ماده (16) آئین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بخشنامه شماره 13178‏/96‏/1000 مورخ 30‏/11‏/1396 موضوع ماده (16) آئین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

اصلاح بخشنامه شماره 13178‏/96‏/1000 مورخ 30‏/11‏/1396 موضوع ماده (16) آئین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

اصلاح بخشنامه شماره 13178‏/96‏/1000 مورخ 30‏/11‏/1396 موضوع ماده (16) آئین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

تاریخ : 1402/5/20

شماره : 5446‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۱۳۱۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به پیوست بند (۴) مصوبه یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه منضم به نامه شماره ۱۱۰۱/۱۴۰۲/۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ رئیس محترم هیات مدیره ارسال و مفاد ماده (۱۶) آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات و تبصره (۲) ذیل آن موضوع بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح میگردد:

۱) ماده ۱۶- “چنانچه کارفرما ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ ،اجرائیه اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل درخواست کارفرما صرفاً برای یکبار در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.”

۲) تبصره ۲-“حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما دو سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده و سازمان تامین اجتماعی میبایست حداکثر شش ماه از تاریخ و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.”

۳) مهلت تسلیم درخواست رسیدگی کارفرمایان موضوع بند (۹) بخشنامه فوق الاشاره از “یک سال” به “دو سال” اصلاح می گردد.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مکلف میباشد در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق بیمه نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ،استان معاونین منابع بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه بازرسی دفاتر ،قانونی بازرسی کارگاهی ،اجرائیات امور حقوقی و ،قوانین فناوری اطلاعات اعضاء هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات ،روسا ،معاونین مسئولین و کارشناسان واحدهای وصول حق بیمه اجرائیات فناوری اطلاعات شعب و سایر واحدهای مرتبط می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید