8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره 13196‏/97‏/1000 مورخ 30‏/11‏/1397 (اصلاحیه شماره 1)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره 13196‏/97‏/1000 مورخ 30‏/11‏/1397 (اصلاحیه شماره 1)

اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره 13196‏/97‏/1000 مورخ 30‏/11‏/1397 (اصلاحیه شماره 1)

اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره 13196‏/97‏/1000 مورخ 30‏/11‏/1397 (اصلاحیه شماره 1)

تاریخ : 1401/12/15

شماره : ‏13677/‏1401/‏1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای آرای شماره ۳۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و…(مصوب ۱۳۶۸/۰۵/۲۸ هیات وزیران از تاریخ صدور این بخشنامه توجه واحدهای اجرایی را در خصوص نحوه اقدام برخی از بندهای بخشنامه مذکور به شرح ذیل جلب مینماید:

۱- متن جایگزین بند (۲-۱۰-۷)

طبق تبصره “4” بند “۵” آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸ هیأت وزیران در خصوص کسور بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور سهم مستخدم توسط مستخدم (بر حسب مدت سنوات ارفاقی) بـه دسـتگاه مربوطه (کارفرما) پرداخت و دستگاه (کارفرما) سهم خود را (بر حسب حق بیمه و مستمری) میبایست بر آن افزوده و بصورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.

۲ – شرط سابقه مندرج در بندهای (۱-۲-۷) ، نکته ذیل بند (۶-۲-۷) ، (۱-۵-۷) و (۱-۷-۷) ، (۱-۸-۷) ، (۱۲-۷) ، (۲-۱۳-۷) و (۲-۱۴-۷-) درخصوص جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور شاغل در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ۲۰ سال به ۲۵ سال با رعایت سایر قوانین و مقررات اصلاح میگردد.

3- نکات ذیل به بند (۸-۷) و (۹-۷) اضافه میگردد:

بند (۵-۸-۷): به منظور بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه که ۲۰ سال آن در مشاغل سخت و زیان آور باشد الزامی است.

 

بدون نظر

پیام بگذارید