8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بند 10‏‏-3 فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول موضوع بند «2» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بند 10‏‏-3 فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول موضوع بند «2» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

اصلاح بند 10‏‏-3 فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول موضوع بند «2» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

اصلاح بند 10‏‏-3 فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول موضوع بند «2» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

تاریخ :1401/6/30

شماره : 7386‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ با موضوع تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات ،آن با توجه به اینکه در خصوص نحوه طبقه بندی تخفیف ،فروش جایزه جنسی و پروموشن (جایزه یا تخفیف فروش) از سوی فعالان اقتصادی ابهاماتی مطرح گردیده است به منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاد وحدت رویه بند ۱۰-۳ فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول موضوع بند «۲» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شرح ذیل اصلاح گردید:

ردیف عنوان هزینه / گرینده وجه شرح بررسی ستون تشخیص میزان درصد مزد به کل هزینه میزان درصد هزینه غیر مشمول به کل هزینه
۳-۱۰- تخفیف فروش جایزه جنسی و پروموشن (جایزه یا تخفیف فروش به اشخاص حقوقی یا حقیقی فاقد نمایندگی بابت فروش محصولات مندرج در سرفصل تخفیفات فروش فروش به شرطی که بابت بخشی از کارمزد یا پورسانت فروش و کارمزد یا حق الزحمه بازاریابی نباشد به شرح ذیل:

۱-۱۰-۳- شرکتهای پخش دارویی به داروخانه ها و مراکز درمانی دارای داروخانه با ارائه صورتحساب رسمی به شرط وجود کد کارگاهی یا آدرس یا کد GLN (سازمان غذا و دارو)

—- غير مشمول 0 0 100
۲-۱۰-۳- اشخاص حقیقی و حقوقی بـا مـوضـوع فعالیـت پخش / بازرگانی صنفی و تولید کنندگان کالا به فروشگاه های حقیقی و حقوقی با ارائـه صورتحساب و فاکتور طبق تعریف بند ۵ بخشنامه(قسمت د فصل سوم) —- غير مشمول 0 0 100

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل ،معاونین روسا و کارشناسان ادارات کل استان، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ،روسا ،معاونین مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی میباشند.

بدون نظر

پیام بگذارید