8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بند 3 بخشنامه شماره 1000/99/8971 مورخ 99/10/1 درخصوص بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بند 3 بخشنامه شماره 1000/99/8971 مورخ 99/10/1 درخصوص بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق

اصلاح بند 3 بخشنامه شماره 1000/99/8971 مورخ 99/10/1 درخصوص بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق

اصلاح بند 3 بخشنامه شماره 1000/99/8971 مورخ 99/10/1 درخصوص بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق

تاریخ : 1400/11/5

شماره : 1000/1400/11932

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۹۷۱ مورخ ۱۰/۱/ ۹۹ و با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بدینوسیله بند (۳) بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح می گردد: «۳ وکیل کارفرما کسی که به موجب وکالتنامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، یا «وکالتنامه و قرارداد وکالت الکترونیک» (ویژه وکلای دادگستری مامور به انجام امـری مـی شـود و حدود اختیارات وكيـل و وکیل صرفا در محدوده اختیارات مندرج در وکالت نامه اختیار انجام اقدامات از طـرف در وکالتنامه درج شده کارفرما را دارد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونتهای بیمه ای، حقوقی، مجلس و امور بین الملل، برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی و توسعه مدیریت و منابع انسانی مدیران کل بیمهای استانها و رؤسای شعب و معاونین و رؤسای ادارات وصول حق بیمه، اجرائیات و اداری خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید