8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بند 35 بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره 12098‏/99‏/1000 مورخ 20‏/12‏/99

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بند 35 بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره 12098‏/99‏/1000 مورخ 20‏/12‏/99

اصلاح بند 35 بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره 12098‏/99‏/1000 مورخ 20‏/12‏/99

اصلاح بند 35 بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره 12098‏/99‏/1000 مورخ 20‏/12‏/99

تاریخ : 1401/6/20

شماره : 7134‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای بند «الف» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی ، مفاد بند (۳۵) بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۰۹۸ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ (موضوع نحوه تشکیل شوراهای پزشکی تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت های پزشکی و وسایل (پزشکی به شرح ذیل اصلاح می گردد:

۱- متن جایگزین بند ۳۵ – بیمه شده زن میتواند در صورت درخواست و براساس گواهی پزشک معالج، حداکثر به میزان ۲ ماه از مدت مرخصی زایمان به شرط آنکه متصل به تاریخ زایمان باشد را قبل از زایمان استفاده نماید. ۲ مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در اسرع وقت نسبت به اصلاح سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت اقدام نماید.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل بیمه ای مدیران درمان معاونین ذی ربط، روسای ادارات شوراها و کمیسیونهای پزشکی و امور بیمه شدگان روسای مراکز درمانی روسای شعب کارشناسان مربوطه و اعضای مراجع معتمد پزشکی می باشد.

بدون نظر

پیام بگذارید