8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بند (4) و (6 ) بخشنامه شماره 11 مشتزک فنی و درآمد

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بند (4) و (6 ) بخشنامه شماره 11 مشتزک فنی و درآمد

اصلاح بند (4) و (6 ) بخشنامه شماره 11 مشتزک فنی و درآمد

اصلاح بند (4) و (6) بخشنامه شماره 11 مشتزک فنی و درآمد

تاریخ : 1400/6/9

شماره : 1000/1400/4836

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۱۱۴۷۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ رئیس محترم دیوان عدالت اداری منضم به دادنامه شماره ۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم الزام به بیمه پردازی در تاریخ تقاضای احتساب مدت خدمت وظیفه یا شرکت داوطلبانه در جبهه و همچنین با توجه به مفـاد نـامـه شـماره ۲۲۱۶/۱/۸۵/۰۰۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ معاونت محترم نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح – اداره ایثارگران در ارتباط با تعیین بازه زمانی دوران دفاع مقدس و مرجع احراز اصالت گواهی حضور داوطلبانه در جبهه متقاضیان به موجب مفاد این بخشنامه بند (۴) و تذکر «۱» ذیل آن و تذکر «۴»، بند (۶) بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد :

۱- متن جایگزین بند ( ۴ ) و تذکر «۱» ذیل آن :

نحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل متقاضیان مشمول و شرایط احراز آن در اجرای قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۸ :

” کلیه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی شامل بیمه شدگان اجباری گروههای خاص بیمه ای، دریافت کنندگان مقرری بیکاری و … و همچنین مستمری بگیران اعم از بازنشسته از کارافتاده و بازمانده)، صرفاً بـا دارا بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.”

تذكر1 : احتساب مدت خدمت نظام وظیفه یا شرکت داوطلبانه در جبهه متقاضیان منوط به اشتغال به کار و یا بیمه پردازی آنان در تاریخ تقاضا نیست.

بازه زمانی دوران دفاع مقدس از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا تاریخ ۱۳۶۷/۵/۲۷ بوده و حضور افراد در مناطق جنگی و عملیاتی در این ایام به عنوان سابقه حضور در جبهه قابل محاسبه ،بوده لیکن حضور افراد در مناطق امنیتی درگیر و عملیاتی مراقبت از مرز خارج از تاریخهای ذکر شده به عنوان سابقه حضور در جبهه قابل احتساب نمی باشد. است درصورت نیاز به احراز اصالت گواهی ارائه شده میبایست مراتب بدواً از مرجع صادر کننـده گـواهـی و درصورت ضرورت از رده بالاتر مرجع اولیه صادر کننده گواهی استعلام و از انعکاس موضوع به معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خودداری گردد.

شایان ذکر است بندهای فوق الذکر در بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد تنقیح و تلخیص) به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ به شرح پیوست جایگزین و اعمال شده است.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل معاونین ذیربط روسای ادارات امور بیمه شدگان استانها و روسا و مسئولین مربوطه در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید