8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح بند (5) قسمت «د» فصل سوم بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح بند (5) قسمت «د» فصل سوم بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی

اصلاح بند (5) قسمت «د» فصل سوم بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی

اصلاح بند (5) قسمت «د» فصل سوم بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی

تاریخ : 1402/12/13

شماره : 12645‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ با موضوع نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و در اجرای تصمیمات کارگروه مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان موضوع صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ و مفاد نامه شماره ۹۰۰۱/۵۲۰۹/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ دادیار محترم معاونت پیگیری پروندههای خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران و به منظور شفاف سازی و وحدت رویه در اجرای مواد (۳۸) و (۴۷) قانون تامین اجتماعی و تصمیمات متخذه از سوی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای مربوطه بند (۵) قسمت «د» فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره و تعریف فاکتور در ذیل آن به شرح زیر اصلاح و بندهای (۱-۵) (۲-۵) و (۳-۵) به ذیل بند (۵) الحاق میگردد:

بند (۵) صورتحساب (فاکتور کالا و خدمات با ماهیت سفارش کار صادره توسط کلیه واحدهای صنفی تولیدی خدماتی دارای شناسه ملی کد ملی / کد کارگاه و مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح قانونی به شرط اینکه انجام کار توسط بیمه شدگان و در محل کارگاه ثابت صورت گرفته ،باشد لازم است در کاربرگ شماره ۳ ثبت گردد.

لازم به ذکر است بازرسان دفاتر قانونی ادارات کل استان و واحدهای اجرایی میبایست پس از احراز اطلاعات ارائه شده شناسه ملی کد ملی کد (کارگاه از طریق دسترسیهای اعطا شده به وب سرویسهای اطلاعاتی سازمان نسبت به بررسی و طبقه بندی اقلام مذکور برابر مقررات اقدام نمایند.

تعریف صورتحساب: صورتحساب (فاکتور) سندی تجاری است شامل اطلاعات کالا یا خدمات مورد معامله ارزشریالی آنها نحوه فروش نقدی / غیر نقدی)، مشخصات هویتی کامل فروشنده و خریدار نشانی و نوع فعالیت امضا مهر صادر کننده کد اقتصادی یا شناسه ملی تخصیص مالیات بر ارزش افزوده در) مواردی که الزام قانونی وجود دارد که در زمان رسیدگی ضمیمه سند و قابل پیگیری و بررسی باشد.

۵-۱)در برخورد با اسناد حسابداری صادره به استناد صورتحسابی (فاکتوری که فاقد اطلاعات فوق باشد، بازرسان می بایست رویداد مالی را با اخذ مدارک مثبته و تکمیلی از قبیل مستندات پرداخت وجه یا تسویه رسید قبض انبار بارنامه و … بررسی و در صورت تطبیق مدارک همانند صورتحساب (فاکتور) دارای اطلاعات فوق اقدام نمایند.

۵-۲) بازرسان میبایست صورتحساب (فاکتورهایی که فاقد ماهیت سفارش ساخت صرفاً خرید بدون انجام کار اضافی باشند مانند هزینههای معمول و رایج همانند خرید کاغذ و لوازم التحریر مواد شوینده و بهداشتی اینترنت مصرفی هزینههای آژانس و پذیرایی در حد متعارف را پس از بررسی و احراز جزو اقلام غیر مشمول طبقه بندی نمایند.

۵-۳)در خصوص خرید کالاها اقلام مصرفی تجهیزات و ماشین آلات که موضوع آن منحصراً خرید یا فروش بوده و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی ،نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه نمی گردد مسئول حسن اجرای این دستور اداری ،مدیران ،معاونین روسا و کارشناسان در سطح ادارات کل شعب عوامل اجرایی تحت عنوان بازرسان دفاتر قانونی و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید