8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح موضوع پرداخت حق‏ بیمه توسط بازماندگان متوفی مندرج در بخشنامه شماره 22 امور بیمه‏ شدگان

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > اصلاح موضوع پرداخت حق‏ بیمه توسط بازماندگان متوفی مندرج در بخشنامه شماره 22 امور بیمه‏ شدگان

اصلاح موضوع پرداخت حق‏ بیمه توسط بازماندگان متوفی مندرج در بخشنامه شماره 22 امور بیمه‏ شدگان

اصلاح موضوع پرداخت حق‏ بیمه توسط بازماندگان متوفی مندرج در بخشنامه شماره 22 امور بیمه‏ شدگان

تاریخ : 1401/12/10

شماره : 13467‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ پیرو بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان و به منظور ممانعت از تضییع حقوق بازماندگان، متن زیر جایگزین تذکر بند ۱۷ بخشنامه فوق الذکر می گردد:

تذکر بند ۱۷ بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان

تذکر: در صورت فوت بیمه شده (ادامه بیمه به طور ،اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیر مجموعه های آن شامل ،مددجویان زنان سرپرست خانوار خادمین ثابت مساجد و … بازماندگان میتوانند در مهلت مقرر سه ماه یک روز از آخرین ماه پرداخت حق بیمه (قبلی جهت صدور برگ پرداخت حق بیمه و واریز آن به حساب سازمان اقدام نمایند؛ بر همین اساس پرداخت حق بیمه در موعد مقرر توسط بازماندگان در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی estamin.ir نیز بلامانع خواهد بود. با توجه به اینکه محاسبه و وصول حق بیمه تا تاریخ فوت در سیستمهای غیر حضوری امکان پذیر نمی باشد لذا میبایست پس از پرداخت حق بیمه مبلغ اضافه پرداختی (بعد از تاریخ فوت با رعایت شرایط مقرر به بازماندگان مسترد .گردد. شایان ذکر است در خصوص پرونده های مربوط به گذشته که کلیه شرایط مقرر در این بخشنامه را دارند لیکن نسبت به اعاده حق بیمه پرداختی به بازماندگان و یا عدم دریافت حق بیمه از آنان علی رغم وجود درخواست و مستندات مربوطه مبنی بر پرداخت حق بیمه اقدام شده، لازم است واحدهای اجرایی ذیربط با هماهنگی آن اداره کل و ورود به منوی مجوز ستاد نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه تا تاریخ فوت با رعایت سایر شرایط مقرر اقدام نمایند.”

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و معاونین ،مربوطه روسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه امور مستمریها نام نویسی و حسابهای انفرادی و نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی ادارات کل استانها و روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید