8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح نرخ واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > اصلاح نرخ واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

اصلاح نرخ واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

اصلاح نرخ واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

تاریخ : 1401/12/20

شماره : ‏13760/‏1401/‏1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ پیرو دستور اداری شماره 1000/۱۴۰۱/۵۳۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ و در اجرای بنـد «۳» دو هزار و شصت و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات مدیره محترم سازمان توجه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق موارد ذیل معطوف می دارهد:

۱- براساس مصوبه مزبور از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نرخ واگذاری تعهدات کوتاه مدت برای کارگاه های واجد شرایط از ۰/۸ ٪ (هشت دهم درصد) به ۰/۴ ٪ (چهار دهم درصد) وجوه مشمول کسر حق بیمه و درخصوص کارگـاه هـایـی کـه همزمان دارای قرارداد واگذاری درمان میباشند از ۰/۶٪ شش دهم درصد به ۰/۳۶ سی و شش صدم درصد) وجوه مشمول کسر حق بیمه کاهش یافته است.

۲- ادارات کل تامین اجتماعی استانها مکلفند موضوع تغییر نرخ واگذاری تعهدات کوتاه مدت را کتباً به موسسات و شرکتهای طرف قرارداد منعکس نموده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ نسبت به انعقاد قرارداد جدید طبق فرمت ضمیمه بابت سال ۱۴۰۲ اقدام و یک نسخه از آن را ضمن تکمیل اطلاعات جدول پیوست جهت اعمال نرخ های مربوطه در سیستم مکانیزه به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال نمایند تا با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی ،تامین زمینه ارسال لیستهای حق بیمه کارگاه های مذکور از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ بر مبنای نرخ واگذاری جدید فراهم گردد.

۳- انعقاد قرارداد با شرکتها و موسسات ،جدید، از ابتدای سال ۱۴۰۲ در صورت احراز کلیه شرایط قانونی، صرفاً براساس نرخهای مقرر در بند (۱) امکان پذیر خواهد بود.

مسئول حسن اجرای این دستور ،اداری مدیران ،کل معاونین و روسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤسا ،معاونین و مسئولین ذیربط در شعب میباشند.

 

بدون نظر

پیام بگذارید