8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح نکته بند (20) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > اصلاح نکته بند (20) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران

اصلاح نکته بند (20) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران

اصلاح نکته بند (20) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران

تاریخ : 1402/10/25

شماره : 11177‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

به منظور افزایش رضایتمندی مستمری بگیران مشمول کسر سرانه ،درمان نکته بند (۲۰) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ با عنوان سرانه ،درمان به شرح ذیل اصلاح میگردد:

نکته: در خصوص مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی مشمول کسر سرانه درمان مادامی که همسر و یا فرزندان وی راسا مشمول مقررات حمایتی خاص یا قانون تامین اجتماعی ،باشند نیازی به کسر حق سرانه درمان بابت آن افراد و ارائه خدمات درمانی به تبع مستمری بگیر اصلی نمی باشد.

استفاده از خدمات درمانی توسط مستمری بگیر مشمول کسر سرانه درمان و افراد تحت تکفل وی اختیاری بوده و در صورت انصراف از دریافت خدمات درمانی سازمان پذیرش درخواست بهره مندی مجدد از خدمات درمانی و کسر سرانه درمان از تاریخ درخواست بدون پرداخت حق سرانه درمان دوران انقطاع بلامانع خواهد بود.

چنانچه مستمری بگیر یا افراد تبعی وی حسب موارد فوق درخواست عدم بهره مندی از خدمات درمانی سازمان را داشته باشند از تاریخ ارائه درخواست کسر سرانه درمان فرد متقاضی موضوعیت نخواهد داشت.

مسؤول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل معاونین تعهدات بیمه ای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت و رؤسای ادارات مستمری،ها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی حقوقی و امور مالی در ادارات کل استانها و همچنین ،رؤسا، معاونین و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

بدون نظر

پیام بگذارید