8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اطلاعیه شماره 29-اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال 1402

موسسه اروند مشاور > اخبار  > اطلاعیه شماره 29-اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال 1402

اطلاعیه شماره 29-اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال 1402

اطلاعیه شماره 29-اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال 1402

شماره : 268/4724/د

تاریخ: 1403/02/01

مدیرکل محترم امورمالیاتی …..

موضوع: اطلاعیه شماره 29-اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال 1402

با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش‌ فرض ارزش ‌افزوده دوره چهارم سال 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند; لذا با توجه به پایان مهلت ثبت صورتحساب ‌های الکترونیکی دوره زمستان در سامانه مودیان، مودیان محترم می ‌بایست ضمن بررسی صورتحساب‌ های ثبت شده در کارپوشه خود، تمامی معاملات خود که به دلایل مختلف از جمله:

-1عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده

-2عدم ارسال و ثبت صورتحساب‌ های الکترونیکی فصل زمستان در فرصت تعیین شده جهت صدور تا ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

-3عدم ارسال و ثبت موفق صورتحساب در سامانه مودیان که بدلیل ایراد در صورتحساب با خطا مواجه شده

-4عدم ارسال صورتحساب ‌های ثبت شده در سامانه‌ های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) که توسط متولیان امر به سامانه مودیان ارسال نشده است و

-5سایر موارد

در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مودیان برای آن صورتحساب الکترونیکی ثبت نگردیده است را در اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1402 در ستون خارج از سامانه مودیان و در ردیف ‌های مربوطه ابراز نمایند.

شایان ذکر است برای تمامی اطلاعات ثبت شده در ستون خارج از سامانه مودیان در ردیف ‌های مختلف، مودیان مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تکالیف مربوط به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت آیین‌ نامه اجرایی تبصره 3 آن و سایر رویه‌ های قبلی موضوعه می‌‎ باشند.

چنانچه عدم ابراز موارد فوق در اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده، موجب کتمان، بیش‌ اظهاری مالیات و عوارض خرید، کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش یا تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شود، بخشودگی جرایم آن از چارچوب دستورالعمل شماره 3766/200/د مورخ 1403/01/28 خارج است.

مهدی موحدی بک نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

بدون نظر

پیام بگذارید