8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)

موسسه اروند مشاور > دسته‌بندی نشده  > اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)

اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)

اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)

شماره: 200/1402/28

تاریخ: 1402/12/28

پیوست : دانلود پیوست

بخشنامه

28 1402 تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم س/م
مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی
موضوع اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)
در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384) و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حق‌الثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار می‌گیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1403 ابلاغ  می‌شود.

1 – ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید داخل،

2 – ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی،

3 – ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید داخل،

4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی،

مقتضی است برای اخذ حق‌الثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد، مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام گردد.    

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

از تاریخ 1403/01/01

مدت اجرا:

یک سال

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

بدون نظر

پیام بگذارید