8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

افزایش حق الزحمه پذیرش اسناد خسارت متفرقه توسط کارگزاری های رسمی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > افزایش حق الزحمه پذیرش اسناد خسارت متفرقه توسط کارگزاری های رسمی

افزایش حق الزحمه پذیرش اسناد خسارت متفرقه توسط کارگزاری های رسمی

افزایش حق الزحمه پذیرش اسناد خسارت متفرقه توسط کارگزاری های رسمی

تاریخ : 1401/5/11

شماره : 5531‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پویست

با عنایت به مفاد مصوبه شماره ۱۱۰۰/۹۷/۴۲۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ هیات مدیره محترم سازمان و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۳۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ در خصوص حق الزحمه انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی خسارت متفرقه توسط کارگزاریهای رسمی مبالغ پرداختی از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ به شرح ذیل افزایش می یابد:

الف: کارگزاری های مستقر در منطقه (۶) تهران (محل استقرار دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان ،تهران)، مبلغ ۱۷۶۷۲۲ ریال .

ب: کارگزاری های مستقر در سایر مناطق بیست و دوگانه شهر تهران مبلغ ۸۰۹ ۱۹۸ ریال .

ج: کارگزاری های مستقر در شهرستان های استان ،تهران، مبلغ ۸۹۶ ۲۲۰ ریال .

د: کارگزاری های مستقر در شهرهایی که دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در آن شهرها مستقر می باشد، مبلغ ۱۷۶۷۲۲ ریال .

ه: سایر شهرهای کشور، مبلغ ۲۲۰,۸۹۶ ریال .

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل مدیریتهای درمان و روسای ادارات نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری های رسمی می باشند .

 

بدون نظر

پیام بگذارید