8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی

افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی

افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی

تاریخ : 1402/3/23

شماره : 3064‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ در اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین ،اجتماعی به پیوست بند (۱) مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه منضم به نامه شماره ۱۱۰۱/۱۴۰۲/۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ رئیس محترم هیات مدیره ارسال و اعلام می دارد:

به موجبمفادمصوبه فوق الاشاره ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (۵) درصد افزایش می یابد.

ضمنا مفاد مصوبه یادشده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقـل بـار و مسافر بین شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۲۸/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ نخواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مکلف میباشد در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان معاونین منابع بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی بازرسی کارگاهی فناوری اطلاعات اعضاء هیاتهای تجدید نظر تشخيص مطالبات؛ روسا، ،معاونین مسئولین واحدهای وصول حق بیمه فناوری اطلاعات شعب و سایر واحدهای مرتبط می باشند.

 

بدون نظر

پیام بگذارید