8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1403 (بخشنامه شماره 81 مستمری‌ها)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1403 (بخشنامه شماره 81 مستمری‌ها)

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1403 (بخشنامه شماره 81 مستمری‌ها)

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1403 (بخشنامه شماره 81 مستمری‌ها)

تاریخ : 1403/2/18

شماره : 1344‏/1403‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای عالی کار و تصویب نامه شماره ۲۴۲۴۸ ت ۶۲۵۶۸ه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ هیات محترم وزیران میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی به همراه مبالغ متناسب سازی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین گردیده است :

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی 

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن به میزان ۳۵ سی و پنج درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۲۲ بیست و دو (درصد) به علاوه مبلغ ثابت ۷۸۰ ۶٬۹۰۰ شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ افزایش مییابد

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۳ 

 1. حداقل میزان مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ماهیانه مبلغ ۷۱،۶۶۱۸۴۰ ریال تعیین میشود
 2. با توجه به مقررات و ضوابط ،قانونی گروههای ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان ۳۵ سی و پنج درصد میباشد
 3. مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.
 4. مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 5. مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی
 6. مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کارافتادگی بافندگان ،قالی ،قالیچه گلیم و زیلو (مصوب (۱۳۷۶)
 7. مستمری بگیران از کار افتاده جزئی

(ج) میزان کمکهای جنبی 

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی ،سازمان میزان کمکهای جنبی در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین میگردد:

۱- حق سنوات 

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه اصلی و ارفاقی آن دسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (۵) با موضوع مزایای جنبی مستمری بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در حال پرداخت میباشد در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵،۰۰۰ پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می یابد

۲- کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند 

میزان این کمکها در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت میگردد

 • کمک هزینه عائله مندی مستمری بگیران دارای حداکثر ۲ فرزند—۱۴،۰۰۴،۱۰۰ ریال 
 • کمک هزینه عائله مندی مستمری بگیران دارای ۳ فرزند و بیشتر—۱۸،۲۰۵،۳۳۰ ریال 
 • کمک هزینه اولاد تا ۲ فرزند—۸۰۵۹۵۶۲۰ ریال 
 • کمک هزینه اولاد برای فرزند سوم و بیشتر—۱۱،۱۷۴،۳۰۶ ریال 
 • کمک هزینه همسر متکفل فرزند پروندههای بازماندگان دارای حداکثر ۲ فرزند—۱۴.۰۰۴،۱۰۰ ریال 
 • کمک هزینه همسر متکفل فرزند پروندههای بازماندگان دارای ۳ فرزند و بیشتر—۱۸،۲۰۵،۳۳۰ ریال 

3 – کمک هزینه مسکن 

میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۲۰۷۰۰،۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

۴- کمک به تامین معیشت مستمری بگیران 

میزان کمک به تامین معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

(هـ لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری 

1- کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری نسبت به محاسبه مابه التفاوت مستمری فروردین ماه اقدام نمایند.

2- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پروندههای مستمری به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد.

۳- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

4- به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران در سال جاری مشارکت داشتهاند اعم از کارکنان ستاد ،مرکز ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی) دستور اداری پرداخت حق الزحمه مربوطه متعاقبا صادر خواهد شد. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را بر عهده دارد. مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمری،ها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی آمار و فناوری اطلاعات امور مالی منابع انسانی و ادارات کل استانها و مسوولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

بدون نظر

پیام بگذارید