8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق موضوع بیمه دانشجویان دوره های دستیاری (تخصص و فوق تخصص) و دکتری تخصصی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی به بخشنامه شماره 71 امور بیمه شدگان

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > الحاق موضوع بیمه دانشجویان دوره های دستیاری (تخصص و فوق تخصص) و دکتری تخصصی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی به بخشنامه شماره 71 امور بیمه شدگان

الحاق موضوع بیمه دانشجویان دوره های دستیاری (تخصص و فوق تخصص) و دکتری تخصصی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی به بخشنامه شماره 71 امور بیمه شدگان

الحاق موضوع بیمه دانشجویان دوره های دستیاری (تخصص و فوق تخصص) و دکتری تخصصی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی به بخشنامه شماره 71 امور بیمه شدگان

تاریخ : 1400/6/14

شماره : 1000/1400/4966

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان تنقیح) و (تلخیص و در اجرای تفاهم نامه شماره ۲۶۵۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ فی مابین وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به دانشجویان دورههای دستیاری (تخصص و فوق تخصص و دکتری تخصصی دانشگاه / دانشکدههای علوم پزشکی و با توجه به پرداخت حق بیمه این گروه از افراد توسط صندوق رفاه دانشجویان به عنوان نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، متن زیر به عنوان بندهای ۱۹۵ الی ۲۰۶ به بخشنامه فوق الذکر الحاق می گردد و بند ۱۹۵ سابق بـه انتهای بخشنامه مذکور منتقل می شود:

«بیمه دانشجویان دوره های دستیاری (تخصص و فوق تخصص) و دکتری تخصصی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی

۱۹۵- بیمه این قبیل افراد بر اساس قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و آیین نامه اجرایی مربوطه انجام می پذیرد و کلیه ضوابط از جمله عدم شمول نظام بیمه ای در تاریخ عقد قرارداد شرایط سنی، معاینات اولیه، ثبت نام و تنظیم قرارداد به صورت غیر حضوری در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir و … در این خصوص لازم الرعایه خواهد بود.

۱۹۶- حسب هماهنگی های به عمل آمده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صندوق رفاه دانشجویان متعهد گردیده صورت اسامی افراد واجد شرایط را از طریق ارتباط وب سرویسی به سیستم سازمان ارسال تـا در سامانه خدمات غیر حضوری اعمال گردد. بدیهی است با کنترلهای سیستمی تعبیه شده، صرفا امکان انعقاد قرارداد با افرادی میسر میباشد که نام آنان در پایگاه اطلاعات مربوطه موجود باشد.

۱۹۷- متقاضیان مشمول انجام معاینات پزشکی با توجه به نرخ (انتخابی) میبایست پس از انعقاد قرارداد، ظـرف مهلت تعیین شده جهت معرفی به مراجع معاین از طریق مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان بـه نشانی estamin.ir اقدام نمایند .بدیهی است در صورت احراز شرایط معافیت از انجام معاینات بدو بیمه پردازی سیستم به طور هوشمند از معرفی بیمه شده به مرجع معاین ممانعت به عمل می آورد. بدیهی است در صورت عدم انجام معاینات پزشکی در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات عمل خواهد شد.

۱۹۸- متقاضیان با توجه به نرخ پرداخت حق بیمه انتخابی میزان سابقه پرداخت حق بیمه و نتیجه معاینات پزشکی حسب مورد از حمایتهای موضوع بندهای ” د – ه – و ” ماده ۳ قانون تامین اجتماعی از کارافتادگی، بازنشستگی و (فوت) بهره مند خواهند شد.

۱۹۹- با توجه به توافق به عمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه دانشجویان دانشگاه / دانشکدههای علوم پزشکی صرفا بر اساس ۱/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.

۲۰۰- برابر توافق به عمل آمده انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانشجویان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی بدون حمایت درمان صورت می پذیرد. ضمنا در صورتی که مشمولین به نحوی از انحاء از خدمات درمانی نزد سایر سازمانهای بیمه گر برخوردار هستند شامل بیمه درمانی نیروهای مسلح بیمه سلامت ایرانیان و …. عقد قرارداد بیمه با آنان با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع میباشد.

۲۰۱- به منظور تفکیک بیمه دانشجویان دانشگاه / دانشکدههای علوم پزشکی از سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد شغل افراد متقاضی تحت عنوان دانشجویان دانشگاه / دانشکدههای علوم پزشکی” با کد نوع شغل ۱۱۰۹۷۷ خواهد بود.

۲۰۲- صندوق رفاه دانشجویان جهت پرداخت حق بیمه میبایست در هر ماه نسبت به دریافت ۲ فقره برگ پرداخت حق بیمه و پرداخت آن در مهلت مقرر به شرح بندهای ذیل اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد تعیین شده مسئولیتی از این حیث متوجه سازمان نبوده و عقد قرارداد مجدد با هر یک از بیمه شدگان نیز منوط به احراز شرایط مقرر خواهد بود.

۲۰۲/۱- به منظور پرداخت حق بیمه بیمه شدگان جدیدالورود افرادی که از ابتدا لغایت پایان هرماه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مینمایند صندوق رفاه دانشجویان مکلف است در طول ماه بعد با ورود به پنل کاربران در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir بدوا ليست صورت اسامی بیمه شدگان مربوطه را از سیستم اخذ و سپس نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه ماه قبل و در صورت تمایل ماههای آتی و همچنین واریز آن در مهلت مقرر به حساب سازمان اقدام نماید.

مثال) دانشجویانی که در تاریخهای ۱۴۰۰/۰۵/۰۱، ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ و ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام مینمایند صندوق رفاه دانشجویان می بایست صرفا در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به اخذ لیست افراد موصوف از سیستم و همچنین محاسبه حق بیمه جهت مردادماه و در صورت تمایل ماههای آتی آنان اقدام و حداکثر لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حق بیمه ها را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.

۲۰۲/۲- به منظور پرداخت حق بیمه بیمه شدگان قبلی که در چارچوب این الحاقیه در ردیف بیمه پردازان سازمان قرار گرفته اند، صندوق مذکور میبایست نسبت به اخذ لیست مجزا در خصوص افراد مشمول از سیستم و همچنین محاسبه حق بیمه آنان با مهلت پرداخت حق بیمه حداکثر لغایت ۲ ماه بعد اقدام نماید.

مثال) چنانچه حق بیمه بیمه شدگان موصوف لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ پرداخت شده باشد، مهلت اخذ لیست و پرداخت حق بیمه مهرماه ۱۴۰۰ و بعد از آن وفق ضوابط مقرر لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ خواهد بود.

۲۰۳- صندوق رفاه دانشجویان موظف است قبل از محاسبه و ایجاد لیست و صدور برگ پرداخت حق بیمه مربوطه نسبت به اعلام صورت اسامی افرادی که میبایست به هر دلیلی از ردیف بیمه شدگان خارج و یا تاریخ خروج آنان اصلاح گردد از طریق ارتباط وب سرویس به سازمان اقدام نماید سازمان نیز موظف است قبل از صدور برگ پرداخت حق بیمه نسبت به فراخوانی اطلاعات وب سرویس اقدام و اصلاحات لازم را منظور نماید.

۲۰۴- صندوق رفاه دانشجویان مکلف است پس از دریافت لیست بیمه شدگان مشمول نسبت به بررسی و کنترل آن به لحاظ تعداد بیمه شدگان دوره پرداخت حق بیمه تاریخ خروج از شمولیت و … اقدام و در صورت تایید موضوع حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. ضمنا در صورت عدم رعایت این مهم تبعات ناشی از آن متوجه صندوق مذکور خواهد بود.

۲۰۵- سازمان میبایست نسبت به صدور صورت اسامی بیمه شدگان در قالب فایلهای اکسل و PDF جهت بهره برداری صندوق رفاه دانشجویی اقدام نماید.

۲۰۶- چنانچه هر یک از بیمه شدگان با توجه به اعلام صندوق رفاه دانشجویان از شمول این بخشنامه خارج شوند می توانند پس از پایان دوره پرداخت حق بیمه حسب مورد مطابق ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه به طور اختیاری شخصا نسبت به انعقاد قرارداد جدید و پرداخت کل حق بیمه مربوطه اقدام نمایند.»

  • شایان ذکر است؛ بندهای فوق الذکر در بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان تنقیح و تلخیص) به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۹۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱ مطابق تصویر پیوست الحاق و اعمال شده است.
  • شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت نسبت بـه سـاخـت نـرم افـزار (بـا هماهنگی واحدهای تخصصی ذیربط در معاونت بیمهای و همچنین امکان تهیه گزارشهای آماری مربوط به مشمولین این بخشنامه اقدام نماید.
  • مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه امور مستمریها نام نویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها، روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید