8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق موضوع بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به بخشنامه شماره 17 امور بیمه ‏شدگان

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > الحاق موضوع بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به بخشنامه شماره 17 امور بیمه ‏شدگان

الحاق موضوع بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به بخشنامه شماره 17 امور بیمه ‏شدگان

الحاق موضوع بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به بخشنامه شماره 17 امور بیمه ‏شدگان

تاریخ : 1401/8/18

شماره : 9017‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان (تنقیح و (تلخیص و در اجرای تفاهم نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ فی مابین جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی و به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به داوطلبان جمعیت هلال احمر و با توجه به پرداخت حق بیمه این گروه از افراد توسط مرجع ،مذکور متن زیر به عنوان بندهای ۲۰۷ الی ۲۱۸ به بخشنامه فوق الذکر الحاق می گردد:

بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۲۰۷ – بیمه این قبیل افراد بر اساس قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و آئین نامه اجرایی مربوطه انجام می پذیرد و کلیه ضوابط از جمله عدم شمول نظام بیمه ای در تاریخ عقد قرارداد شرایط سنی، معاینات اولیه، ثبت نام و تنظیم قرارداد به صورت غیر حضوری در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir و … در این خصوص لازم الرعایه خواهد بود.

 

۲۰۸ – حسب هماهنگی های به عمل آمده با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید صورت اسامی افراد واجد شرایط از طریق ارتباط وب سرویسی به سیستم سازمان ارسال تا در سامانه خدمات غیر حضوری اعمال گردد. بدیهی است با کنترلهای سیستمی تعبیه شده صرفاً امکان انعقاد قرارداد با عنوان شغل “داوطلبان جمعیت هلال احمر” با افرادی میسر میباشد که نام آنان در پایگاه اطلاعات مربوطه موجود باشد.

۲۰۹ – متقاضیانی که برابر ضوابط مربوطه ملزم به انجام معاینات پزشکی می باشند (با توجه به نرخ انتخابی) میبایست پس از انعقاد قرارداد ظرف مهلت تعیین شده جهت معرفی به مرجع معاین از طریق مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir اقدام نمایند. بدیهی است در صورت احراز شرایط معافیت از انجام معاینات اولیه، سیستم به طور هوشمند از معرفی بیمه شده به مرجع معاين ممانعت به عمل می آورد؛ همچنین با توجه به اخذ تعهد سیستمی از متقاضی مبنی بر انجام معاینات پزشکی پس از اعلام سازمان، بیمه شده متعهد می گردد نسبت به انجام این مهم اقدام و در صورت عدم انجام معاینات مربوطه در موعد مقرر برابر ضوابط عمل خواهد شد.

۲۱۰ – متقاضیان با توجه به نرخ پرداخت حق بیمه مورد تفاهم (۱۸) درصد میزان سابقه پرداخت حق بیمه و نتیجه معاینات پزشکی حسب مورد از حمایتهای موضوع بندهای ” د – ه – و ” ماده ۳ قانون تامین اجتماعی (شامل از کارافتادگی بازنشستگی و فوت) بهره مند خواهند شد.

۲۱۱- با توجه به توافق به عمل آمده با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر صرفا بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال خواهد بود.

۲۱۲- برابر توافق به عمل آمده انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد داوطلبان جمعیت هلال احمـر بـا حمایت درمان صورت می پذیرد.

۲۱۳ – به منظور تفکیک بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر از سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد شغل افراد متقاضی تحت عنوان ” داوطلبان جمعیت هلال احمر با کد نوع شغل ۱۱۳۷۹۸ در سیستم اعمال خواهد شد.

۲۱۴- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت حق بیمه میبایست در هر ماه نسبت به دریافت ۲ فقره برگ پرداخت حق بیمه و پرداخت آن در مهلت مقرر به شرح بندهای ذیل اقدام نماید. بدیهی | در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد تعیین شده مسئولیتی از این حیث متوجه سازمان نبوده و عقد قرارداد مجدد با هر یک از بیمه شدگان نیز منوط به احراز شرایط مقرر خواهد بود.

۲۱۴/۱ به منظور پرداخت حق بیمه بیمه شدگان جدیدالورود افرادی که از ابتدا لغایت پایان هرماه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مینمایند جمعیت هلال احمر مکلف است در طول ماه بعد با ورود به پنل کاربران در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir بدوا ليست صورت اسامی بیمه شدگان مربوطه را از سیستم اخذ و نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه ماه قبل و همچنین واریز آن در مهلت مقرر به حساب سازمان اقدام سيس نماید.

مثال داوطلبانی که در تاریخهای ۱۴۰۱/۰۷/۰۱، ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ و ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر (صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام مینمایند جمعیت هلال احمر میبایست صرفاً در بازه زمانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ نسبت به اخذ لیست افراد موصوف از سیستم و همچنین محاسبه حق بیمه جهت مهرماه اقدام و حداکثر لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ حق بیمه ها را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.

۲۱۴/۲ به منظور پرداخت حق بیمه بیمه شدگان قبلی که در چارچوب تفاهم نامه فوق الذکر در ردیف بیمه پردازان سازمان قرار گرفته اند صندوق مذکور میبایست نسبت به اخذ لیست مجزا در خصوص افراد مشمول از سیستم و همچنین محاسبه حق بیمه آنان با مهلت پرداخت حق بیمه حداکثر لغایت ۲ ماه بعد اقدام نماید.

مثال چنانچه حق بیمه بیمه شدگان موصوف لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ پرداخت شده باشد مهلت اخذ لیست و پرداخت حق بیمه آبان ماه ۱۴۰۱ و بعد از آن وفق ضوابط مقرر لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ خواهد بود.

٢١٥ – جمعیت هلال احمر موظف است قبل از محاسبه و ایجاد لیست و صدور برگ پرداخت حق بیمه مربوطه نسبت به اعلام صورت اسامی افرادی که میبایست به هر دلیلی از ردیف بیمه شدگان خارج و یا تاریخ خروج آنان اصلاح گردد از طریق ارتباط وب سرویس به سازمان اقدام نماید در این صورت سازمان نیز موظف است قبل از صدور برگ پرداخت حق بیمه نسبت به فراخوان اطلاعات وب سرویس اقدام و اصلاحات لازم را منظور نماید.

٢١٦ – جمعیت هلال احمر مکلف است پس از دریافت لیست بیمه شدگان مشمول نسبت به بررسی و کنترل آن به لحاظ تعداد بیمه شدگان، دوره پرداخت حق بیمه، تاریخ خروج از شمولیت و … اقدام و در صورت تائید موضوع حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید در صورت عدم رعایت این مهم تبعات ناشی از آن متوجه مرجع مذکور خواهد بود.

۲۱۷ – سازمان میبایست نسبت به صدور صورت اسامی بیمه شدگان در قالب فایلهای اکسل و PDF جهت بهره برداری جمعیت هلال احمر اقدام نماید.

۲۱۸ – چنانچه هر یک از بیمه شدگان با توجه به اعلام جمعیت هلال احمر از شمول این بخشنامه خارج شوند می توانند پس از پایان دوره پرداخت حق بیمه، حسب مورد مطابق ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه به طور اختیاری، شخصاً نسبت به انعقاد قرارداد جدید و پرداخت کل حق بيمه مربوطه اقــدام نمایند.»

  • شایان ذکر است؛ بندهای فوق الذکر در بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان تنقیح و تلخیص) به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۹۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ مطابق تصویر پیوست الحاق و اعمال شده است.
  • مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مکلف است در اسرع وقت نسبت به ساخت نـرم افـزار (با هماهنگی واحدهای تخصصی ذیربط در معاونت بیمه ای و همچنین امکان تهیه گزارشهای آماری مربوط به مشمولین این بخشنامه اقدام نماید.
  • مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای رؤسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه امور مستمری،ها نام نویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید