8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق یک تبصره به بند (ب) فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > الحاق یک تبصره به بند (ب) فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات

الحاق یک تبصره به بند (ب) فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات

الحاق یک تبصره به بند (ب) فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات

تاریخ : 1402/1/13

شماره : 130‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ متن زیر به عنوان تبصره به ذیل جزء ۳-۴- بند (ب) فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیاتبه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۸/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ الحاق می گردد:”با توجه به بند (۵) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی، حساب های دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح صاحب حساب تلقی نمیشوند و این موضوع باعث گردید تا در خصوص آن بخش از بدهیهای اجرایی دستگاه های مزبور ارائه چک ضمانت و سایر وثایق قيـد شـده امکان پذیر نباشد لذا در موارد فوق که ارائه تضامین به استناد موارد اشاره شده در بخشنامه فراهم نیست، دریافت تعهد نامه با امضاء بالاترین مقام دستگاه و یا ارائه تعهد نامه توسط ذیحسابی آن(طی فرم پیوست) با درخواست مکتوب بلامانع می باشد.”

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل ،معاونین روسا و کارشناسان اداره اجرائیات کل استان، روسا، معاونین، مسئولین واحد اجرائیات و کارشناسان واحدهای اجرایی می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید