8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

الحاق یک جزء به بند (7‏-4) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران1402

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > الحاق یک جزء به بند (7‏-4) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران1402

الحاق یک جزء به بند (7‏-4) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران1402

الحاق یک جزء به بند (7‏-4) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران

تاریخ : 1402/2/9

شماره : 1131‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

جزء ذیل به بند (۷-۴) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ الحاق میگردد

۷-۴-۱- در اجرای ماده (۷۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی محدودیت مربوط به پرداخت کمک هزینه اولاد حداکثر تا ۳ فرزند در بندهای (۷-۳) و (۷-۴) حذف می گردد.

قابل ذکر است مفاد جزء فوق در بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران اعمال شده و به شرح پیوست ارسال میگردد.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این ،بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد.

مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ، کل معاونین تعهدات بیمه ای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات مستمریها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی امور مالی و آمار و فناوری اطلاعات ادارات کل استانها و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید