8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

انضباط مالی و شفافیت

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > انضباط مالی و شفافیت

انضباط مالی و شفافیت

انضباط مالی و شفافیت

تاریخ : 1400/7/17

شماره : 1000/1400/6167

پیوست : دانلود پیوست

با عنایت به ضرورت انضباط مالی و شفافیت در اقدامات مدیران بانک شرکت موسسه و تمـامـی شـرکت هـا و موسسات تحت مدیریت مقتضی است موارد زیر در تمامی تصمیمات و فعالیتها مورد توجه جدی قرار گرفته و اقدامات لازم انجام شود:

 • رعایت اصل برنامه محوری و تنظیم برنامه های راهبردی بلندمدت عملیاتی و بودجه سالانه و تصویب آن در مراجع مربوطه و انتشار عمومی موارد مذکور.
 • پرهیز از هرگونه هزینه غیر ضروری و خارج از چارچوب بودجه مصوب سالانه به ویژه هزینه های تشریفات غیرضروری، تغییر دکوراسیون خرید لوازم غیر ،ضروری پذیرایی غیر متعارف و … برای تمامی سطوح مدیریتی.
 • عدم خرید و فروش دارایی خارج از موضوع فعالیت شرکت بدون اخذ مجوز.
 • پرهیز از جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید در بخشهای غیر عملیاتی و غیر توسعه ای و تعدیل اجباری نیروهای موجود.
 • پرهیز از تغییرات ساختاری شامل ایجاد شرکت و موسسه جدید و ادغام و انحلال شرکتها و موسسات موجود.
 • عدم انعقاد قراردادها و تصمیمات تعهد آور برای دوره طولانی تر از ۳ ماه بجز در زمینه فعالیت اصلی و برنامه های از پیش تعریف شده و مصوب.
 • رعایت مقررات جاری کشور در زمینه خرید هرگونه کالاهای خارجی دارای مشابه یا توان تولیدی داخلی برگزاری مناقصه و مزایده انتشار.
 • ممنوعیت هزینه کرد منابع در حوزه های غیر تخصصی و غیر مرتبط با موضوع فعالیت اصلی.
 • فعال سازی کمیته های حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی وفق مقررات و آیین نامه های مربوطه و ارائـه گزارش مستمر به مراجع مربوطه.
 • اجرای دستورالعمل ابلاغی در خصوص کنترلهای داخلی و ارائه گزارش عملکرد آن به مراجع مربوطه.
 • تشکیل و فعال سازی کمیته های موجود در حاکمیت ،شرکتی منجمله کمیته ،ریسک، حقوق و دستمزد و …

مرجع صدور مجوز موارد فوق در مورد ،بانک شرکتها و موسسات تابعه مستقیم سازمان تامین اجتماعی؛ و در مورد شرکتها و موسسات تابعه غیر مستقیم هیات مدیره شرکت دارای کنترل مدیریتی در سطوح مختلف تحت کنترل و نفوذ سازمان است.

مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر این بخشنامه مدیران عامل آن بانک شرکت موسسه بوده و ضروری است گزارش اقدامات انجام شده، مجوزهای صادره و تخلفات احتمالی در خصوص موارد ذكـر شـده، بـه صـورت ماهانـه به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری اعلام و از طریق معاونت مذکور جمع بندی و به اینجانب ارائه شود.

بدون نظر

پیام بگذارید