8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ایجاد و راه اندازی کارگزاریهای رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > ایجاد و راه اندازی کارگزاریهای رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی

ایجاد و راه اندازی کارگزاریهای رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی

ایجاد و راه اندازی کارگزاریهای رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی

تاریخ : 1400/2/21

شماره : 1000/1400/1368

پیوست : دانلود پیوست

در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان از طریق سیاستهای برون سپاری خدمات و اجرایی نمودن مصوبه شماره ۱۱۰۰/۹۳/۳۰۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ هیات مدیره محترم در خصوص ایجاد و راه اندازی کارگزاری های رسمی

حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی ضوابط و مقررات عملیاتی نمودن آن بشرح ذیل تعیین میگردد:

الف- تعاریف:

۱- کارگزاری: منظور از کارگزاری در این بخشنامه کارگزاریهای رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی می باشند و عبارتند از شخصیت حقیقی حرفه ای که پس از طی فرایند مشروحه در این بخشنامه با اخذ مجوز خاص در زمینه انجام بازرسی دفاتر قانونی به صورت تخصصی فعالیت مینماید و در اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی موظف به انجام پروژههای محوله میباشند.

۲- موسسه: منظور از موسسه موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است.

۳- برون سپاری: عبارتست از فرآیند واگذاری انجام بازرسی از دفاتر قانونی کارگاههای مشمول بـا تشخیص سازمان تامین اجتماعی به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرح خدمات مندرج در قرارداد منعقده في مابين.

۴- کمیته بررسی صلاحیت استانی: بررسی شرایط متقاضیان کارگزاری به منظور اخذ مجوز فعالیت در زمینه بازرسی از دفاتر قانونی بر عهده کمیته بررسی صلاحیت می باشد.

اعضای این کمیته عبارتند از:

 • رییس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی استان.
 • رییس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی استان.
 • رییس اداره منابع انسانی و پایش عملکرد تامین اجتماعی استان.
 • کارشناس اداره ارتباطات مردمی و خدمات نوین استان (کارشناس کارگزاری ها).

۵- بازرسی از دفاتر قانونی: فرآیند بازرسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک واحدهای مورد رسیدگی (اشخاص حقیقی و حقوقی دارای دفاتر (قانونی به منظور شناسایی تشخیص و طبقه بندی و کسب شواهد و ثبت اقلام مشمول کسر حق بیمه براساس قوانین بخشنامه ها و دستورالعملهای موضوعه و مرتبط سازمان تامین اجتماعی و اعلام موارد شناسایی

شده در قالب گزارش بازرسی دفاتر قانونی به واحدهای متقاضی میباشد گزارش موصوف در برگیرنده قابلیت اتکاء مدارک ارایه شده از سوی واحدهای مورد رسیدگی از تمامی جنبههای با اهمیت خواهد بود.

۶- کمیته مصاحبه تخصصی:

وظیفه این کمیته انجام مصاحبه تخصصی به منظور جذب پذیرفته شدگان در آزمون علمی میباشد که از بین متقاضیان دو برابر ظرفیت گزینش و مصاحبه به عمل می آید.

 • اعضای این کمیته عبارتند از:
 • مدیرکل وصول حق بیمه یا نماینده تام الاختیار وی.
 • رییس دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاریها یا نماینده تام الاختیار وی.
 • مدیر عامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی یا نماینده تام الاختیار وی.

کمیته تخصیص: کمیته ای است که به منظور بررسی توانایی و تخصیص پروژه به کارپذیران و تایید بودجه زمانی پروژه تشکیل می گردد.

ب-شرایط متقاضیان اخذ مجوز کارگزاری

۱- شرایط عمومی متقاضیان

۱-۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۱-۲- اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

-۱-۳- دارا بودن حداقل سن ۲۷ سال و حداکثر ۶۵ سال سن.

۱-۴- انجام خدمت وظیفه عمومی یاداشتن معافیت دائم برای آقایان

۱-۵- دارا بودن توان جسمی و روحی لازم و عدم اشتهار به فساد مالی و اخلاقی

۱-۶- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر ۱-۷- عدم اشتغال در سایر مشاغل دولتی و غیر دولتی)

-۱-۸- سپردن تضمین و وجه الضمان حسن انجام کار در قالب یکی از اوراق بهادار مندرج در آیین نامه مالی سازمان به مبلغ پنج میلیارد ریال

تبصره: سپردن سفته به عنوان تضمین جهت همکاران بازنشسته سازمانی امکان پذیر میباشد.

۲- شرایط اختصاصی

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی حسابداری حسابرسی یا یکی از رشته های مرتبط از جمله مدیریت با تمامی گرایش ها و اقتصاد و احراز یکی از شرایط ذیل:

۲-۱- دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه کار در امور وصول حق بیمه حسابرسی و مالی و بازرسی از دفاتر قانونی مورد تایید سازمان.

۲-۲- در خصوص کارکنان سازمان تامین اجتماعی بازنشسته کارکنان مستعفی یا باز (خرید که متقاضی اخذ مجوز کارگزاری رسمی حقیقی خاص میباشند صرفا احکام کارگزینی مبنی بر اشتغال با حداقل ۵ سال سابقه در بخش های وصول حق بیمه مالی و یا بازرسی دفاتر قانونی با هر نوع مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مورد تایید خواهد بود. تبصره: مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی غیر مرتبط به شرط گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با حسابرسی و حسابداری از موسسات مورد تایید و معتبر حرفه ای و دارا بودن حداقل ۱۲ سال تجربه و سابقه مفید در امور حسابرسی، مالی و بازرسی دفاتر قانونی که مورد تایید سازمان قرار گیرد.

ج – فرآیند اخذ مجوز و ابلاغ ایجاد کارگزاری

جهت اجرای طرح مذکور جذب متقاضیان صرفا از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه به شرح ذیل خواهد بود. اداره کل منابع انسانی با همکاری دبیرخانه امور بیمهای کارگزاریها و موسسه نسبت به برگزاری آزمون علمی اقدام می نماید.

۱- انجام فراخوان متقاضیان از طریق اطلاع رسانی توسط اداره کل روابط عمومی و درج ضوابط ایجاد و راه اندازی کارگزاریهای رسمی حقیقی بازرسی از دفاتر قانونی موضوع) این (بخشنامه و جدول میزان ظرفیت مورد نیاز به تفکیک هر استان و بارگذاری فرم درخواست در سایت رسمی سازمان و همچنین سایت استانها انجام می پذیرد. متقاضیان میبایست درخواست خود بانضمام مدارک ذیل را طی مهلت مقرر به اداره کل استان مربوطه (محل ایجاد کارگزاری ارائه و به ثبت دبیر خانه برسانند. به درخواستهای واصله بعد از انقضای مهلت یا به درخواستهایی که مدارک آنها ناقص باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد:

 • فرم تکمیل شده درخواست ایجاد کارگزاری (بارگذاری شده در سایت سازمان).
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
 • تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم متقاضی.
 • تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
 • تصویر آخرین حکم استخدامی
 • تصویر حکم بازنشستگی.
 • عکس ۳۴ جدید (فایل یا ۴ قطعه).
 • تصویر کارت عضویت در جامعه حسابداران رسمی در خصوص آن دسته از متقاضیانی که عضو جامعه حسابداران رسمی می باشند.
 • گواهی موسسات (غیر سازمانی) محل اشتغال پیشین فرد متقاضی (که میبایست با عنوان شغلی متقاضی در لیست حق بیمه مطابقت داشته باشد.)

3- بررسی شرایط احراز متقاضیان توسط کمیته بررسی صلاحیت استانی و اعلام اسامی متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی جهت آزمون به دبیرخانه امور بیمهای کارگزاریها ظرف مهلت ۲۰ روز از ثبت و تحویل مدارک به اداره کل استان و دبیرخانه امور بیمهای کارگزاریها میبایست اسامی مذکور را جمع بندی و به اداره کل منابع انسانی اعلام نماید.

۴- اداره کل روابط عمومی میبایست همزمان با انجام فراخوان نسبت به درج فهرست مراکز استانها و منابع آزمون در سایت رسمی سازمان اقدام نماید.

۵- طرح سوالات تخصصی آزمون بر عهده موسسه با تایید اداره کل وصول حق بیمه بوده و میبایست حداقل یک ماه قبل از برگزاری آزمون بانک سوالات را به اداره کل منابع انسانی ارسال نماید.

۶- اداره کل منابع انسانی میبایست با همکاری اداره کل حراست و دبیرخانه امور بیمهای کارگزاری ها با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به صدور کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون اقدام نمایند.

7- برگزاری آزمون به صورت متمرکز یا غیر متمرکز حسب نظر معاونت بیمه ای و عنداللزوم از طریق سازمان سنجش و با هماهنگی ادارات کل منابع انسانی و حراست دبیرخانه امور بیمهای کارگزاری ها صورت می پذیرد.

8- اداره کل منابع انسانی موظف است نتایج آزمون کتبی و همچنین پذیرفته شدگان نهایی با کسب حد نصاب اعلامی از سوی معاونت بیمه ای به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز جهت انجام مصاحبه تخصصی را به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاریها اعلام نماید.

تبصره : نمرات آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی با ضرایب مساوی ملاک پذیرش خواهد بود.

۹- دبیر رخانه امور بیمهای کارگزاریها موظف است ضمن اعلام اسامی پذیرفته شدگان به موسسه، برنامه ریزی و هماهنگی لازم به منظور انجام مصاحبه تخصصی بعمل آورد.

۱۰- موسسه باید نتایج پذیرفته شدگان قطعی را به اداره کل حراست و دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها اعلام و تایید صلاحیت اخلاقی نامبردگان بر عهده اداره کل حراست میباشد.

۱۱- صدور جواز فعالیت برای پذیرفته شدگان نهایی در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی پس از تایید اداره کل حراست توسط دبیرخانه امور بیمهای کارگزاری ها صورت می پذیرد.

۱۲- معرفی دارندگان جواز به موسسه و ادارات کل تامین اجتماعی استانها به همراه مدارک و اطلاعات لازم جهت شروع فعالیت آنان از سوی دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاریها و اعلام فهرست آنان به اداره کل وصول حق بیمه صورت می گیرد.

د-ظرفیت مورد نیاز به تفکیک ادارات کل استان ها:

ظرفیت ادارات کل استانها جهت جذب کارگزاری بر اساس نیاز سنجی لازم صورت گرفته توسط اداره کل وصول حق بیمه و طبق اعلام معاونت بیمه ای خواهد بود.

تبصره۱ : قبولی در آزمون کتبی هیچگونه تعهدی جهت اعطای پروانه کارگزاری برای سازمان ایجاد نمی نماید. تبصره2 : قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه هیچگونه تعهد استخدامی جهت سازمان ایجاد نمی نماید. تبصره تبصره۳ : مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب اخذ پروانه خواهد بود و در هر مرحله از مراحل پذیرش و مراحل بعدی ،آن در صورتیکه محرز گردد که متقاضی به اشتباه یا عمداً اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی فراخوان میباشد از طی مراحل بعدی فرآیند ممانعت بعمل خواهد آمد و یا جواز تاسیس لغو و بلاتر خواهد گردید.

ه- تکالیف و وظایف موسسه و ادارات کل استانها

 1. با توجه به تعداد کارگزاریهای آماده انجام بازرسی دفاتر قانونی و ظرفیتهای احراز شده و سوابق قبلی پس از طرح در کمیته تخصیص موسسه یا ادارات کل استان نسبت به انعقاد قرارداد با ایشان و پرداخت حق الزحمه طبق مقررات سازمان اقدام مینماید. تبصره: بر اساس تیمهای آماده به کار کارگزاری و توانایی و ظرفیت کاری آنان موسسه یا ادارات کل استان اقدام به تخصیص پروژه به کارگزاری مینمایند.
 2. شیوه رسیدگی و فرآیند اجرایی و نظارت بر بازرسی از دفاتر قانونی برابر ضوابط جاری سازمان خواهد بود.
 3. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی نظارت نهایی بر عملیات اجرایی تایید و ارسال گزارش بازرسی از دفاتر قانونی به شعب درخواست کننده بر عهده موسسه یا ادارات کل استان میباشد.
 4. در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات جاری و مفاد قرارداد و یا کشف تخلف از جانب کارگزاری یا پرسنل تحت امر ،وی اداره کل استان باید نسبت به ارائه گزارش و مستندات آن به اداره کل حراست اداره کل وصول حق بیمه دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاریها و موسسه اقدام تا جهت رسیدگی و اعمال مجازاتهای قانونی وفق مقررات و آیین نامه تخلفات کارگزاریهای رسمی و سایر اقدامات قانونی تمهیدات لازم بعمل آید. بدیهی است موسسه و ادارات کل استان باید از تخصیص پروژه به کارگزاریهایی که دارای پرونده در حال رسیدگی میباشند و همچنین به افراد خاطی و کارگزاری مربوطه خودداری نمایند.
 5. موسسه یا ادارات کل استان و دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاریها میبایست کلیه تعاملات و تغییرات احتمالی را با کارگزاریها و یکدیگر با مکاتبات رسمی اداری مبادله نمایند.
 6. برگزاری دوره آموزش بازرسی دفاتر قانونی به مسئولان فنی و سرپرستان معرفی شده کارگزاری هایی که جواز دریافت نموده اند بر عهده موسسه میباشد.
 7. نحوه هماهنگی و استقرار جهت انجام بازرسی دفاتر قانونی و معرفی ناظر بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه بوده و کارگزاری ها مکلف به رعایت این ضوابط و مقررات می باشند.

و – تکالیف و وظایف کارگزاری پس از اخذ جواز فعالیت:

 1. کارگزاری موظف است اسامی مسئول فنی و سرپرستان به همراه مدرک تحصیلی و سوابق کاری آنان را به اداره کل استان و موسسه ارسال نموده تا بر اساس مقررات و بخشنامه ها نسبت به تایید صلاحیت علمی و اخلاقی آنان اقدامات مقتضی بعمل آید.
 2. کارگزاری موظف به رعایت شرایط و تعاریف رتبه های کارکنان خود مطابق بند ۱-۱۲ ماده ۱۲ آیین نامه سقف استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی می باشد.
 3. انعقاد قرارداد فی مابین موسسه یا ادارات کل استانها و کارگزاری طبق ضوابط و مقررات جاری سازمان صورت پذیرفته و رونوشت قرارداد به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها ارسال میگردد.
 4. کارگزاری پس از عقد قرارداد مکلف به اجرای آن وفق مقررات ضوابط و بخشنامه ها و مطابق با برنامه زمان بندی بوده و میبایست کار را به نحو مطلوب و با نظارت و تایید موسسه یا اداره کل استان انجام دهد و از عودت پروژه ها بدون ارائه دلایل موجه و تایید کمیته تخصیص خودداری نماید در صورت چنین اقدامی کمیته تخصیص بایستی از ارائه پروژه های جدید به آنان خودداری و پس از پایان پروژه های در حال اجرای کارگزاری مذکور تصمیم گیری مجدد در خصوص تخصیص پروژه جدید بر عهده کمیته تخصیص می باشد.
 5. در صورتی که کارگزاری به بودجه زمانی معترض باشد با ارائه مستندات به کمیته تخصیص می تواند تقاضای افزایش بودجه را نماید کمیته تخصیص با بررسی مستندات و مدارک در صورت تایید میتواند حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بودجه اولیه را افزایش دهد.
 6. کلیه مسئولیتهای مترتب بر فعالیت تیم بازرسی از دفاتر قانونی کارگزاری برعهده مدیر کارگزاری (دارنده جواز) خواهد بود.
 7. کارگزاری حق ارائه هر نوع خدمات مشاوره مرتبط با موضوع بازرسی از دفاتر قانونی و یا خارج از آن را به کارفرمایان نخواهد داشت. در غیر اینصورت از مصادیق تخلف محسوب گردیده و برابر مقررات اقدام خواهد شد.
 8. هر کارگزاری مجاز است در محدوده استانی فعالیت نماید که در جواز کارگزاری قید گردیده است. تبصره: در صورت انتقال محل سکونت کارگزاری به سایر استانها به شرط دارا بودن مجوز فعالیت و تایید کمیته بررسی صلاحیت استان جدید ادامه فعایت کارگزاری بلامانع میباشد.
 9. حق الزحمه خدمات کارگزاری براساس نرخ سالانه مصوب سازمان در خصوص برون سپاری تعیین و مطابق مفاد قرارداد منعقده فیمابین کارگزاری و موسسه یا اداره کل استان پرداخت می گردد.
 10. کارگزاری مکلف است آمار بازرسیهای انجام شده را به صورت سه ماهه به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها و در قالب فرمتی که به همین منظور تهیه و تحویل خواهد شد ارسال نموده و دبیرخانه مکلف است ضمن احصاء گزارش تجمیعی آن را به معاونت بیمه ای اعلام نماید.
 11. کارگزاری موظف است پس از تایید ناظر نسبت به ارائه گزارش و مستندات آن براساس برنامه زمانبندی تعیین شده به موسسه یا اداره کل استان اقدام و در صورت وجود اشکال در گزارش کارگزاری موظف به رفع آن در اسرع وقت برابر ضوابط سازمان بوده و مسئولیت صحت و کیفیت گزارش بازرسی دفاتر قانونی برعهده مسئول کارگزاری می باشد.
 12. کارگزاری رسمی حقیقی خاص موضوع این بخشنامه در اجرای تکالیف قانونی میبایست دفتر کار اداری تاسیس و راه اندازی نموده و نسبت به اعلام آدرس مربوطه به اداره کل استان و دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها اقدام و در صورت تغییر آدرس مراتب را در اسرع وقت اعلام نماید.
 13. دریافت همزمان پروژه یا مجوز فعالیت در قالب کارگزاری حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی برای کارگزاریهای حقوقی امکان پذیر نمی باشد.

ز – سایر تکالیف و وظایف

 1. کارگزاری از نظر سلسله مراتب و رعایت نظامات اداری تابع ادارات کل استانی هستند که توسط کمیته تخصیص استان پروژه به کارگزار واگذار میگردد.
 2. کیفیت گزارشهای ارایه شده و نحوه اقدام کارگزاریها مورد ارزیابی قرار گرفته و در واگذاری مجدد پروژه لحاظ خواهد شد.
 3. در صورت بروز هرگونه ،اختلاف مرجع رسیدگی اداره کل استان مربوطه بوده و در صورت عدم رفع اختلاف، اداره کل وصول حق بیمه یا دبیرخانه امور بیمهای کارگزاریها حسب نوع اختلاف و در نهایت اداره کل امور حقوقی و قوانین مرجع حل اختلافها خواهند بود و اظهار نظر واحد حقوقی و قوانین به عنوان رای نهایی تلقی خواهد شد.
 4. سایر مقررات نظارتی تخلفاتی و اخذ تضامین که در خصوص کارگزاریهای موجود (حقوقی) قابل اعمال میباشد در رابطه با کارگزاریهای حقیقی نیز کاملا جاری و قابل اطلاق خواهد بود و حسب مقتضیات زمانی و مکانی تغییرات لازم اعمال خواهد گردید.
 5. در صورت احراز تخلف یا آسیب به شرکای اجتماعی یا سازمان توسط کارگزاریهای مطروحه، موضوع به استناد مقررات جاری سازمان و عمومی کشور و ضوابط رسیدگی به تخلفات کارگزاریها مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم معمول می گردد.
 6. هرگونه ارجاع پروژه بازرسی از دفاتر قانونی حسب نیاز و مطابق ضوابط و مقررات جاری سازمان بوده و سازمان تکلیفی در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از عدم ارجاع پروژه نخواهد داشت.
 7. نحوه واگذاری پروژه بر اساس ضوابط جاری سازمان و با توجه به عملکرد سوابق پتانسیل و توانایی کارگزاری و با رعایت اصل عدالت و مساوات و بدون هرگونه اعمال سلیقه خواهد بود.
 8. جواز فعالیت کارگزاری ابتدا برای یکسال صادر و در صورت احراز شرایط حسب بررسیهای بعمل آمده و استعلام از موسسه و استان و اداره کل حراست در سنوات آتی هر بار به مدت ۲ سال تمدید خواهد شد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونتهای ذیربط در ستاد و مدیران کل بیمه ای در استانها میباشند.

بدون نظر

پیام بگذارید