8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری‌بگیران از آذرماه سال 1402 لغایت آبان‌ماه سال 1403

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری‌بگیران از آذرماه سال 1402 لغایت آبان‌ماه سال 1403

بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری‌بگیران از آذرماه سال 1402 لغایت آبان‌ماه سال 1403

بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری‌بگیران از آذرماه سال 1402 لغایت آبان‌ماه سال 1403

تاریخ : 1402/11/29

شماره : 12287‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

با عنایت به مفاد بند (۲) مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای ،تابعه مبنی بر موافقت با مساعدت به مستمری بگیران بابت بیمه تکمیلی درمان و پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ در خصوص کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر از مستمری بگیران توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید:

۱) براساس قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان ،حافظ حق بیمه تکمیلی درمان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده در صورت شمول برای هر نفر ماهانه مبلغ ۳،۰۵۰،۰۰۰ ریال میباشد.

۲) با توجه به مصوبه صدرالاشاره هیات محترم امنا مبنی بر مساعدت به مستمری بگیران و افراد تبعی ایشان بابت بیمه تکمیلی ،درمان مقرر گردید طی دوره مذکور به ازای هر نفر از مشمولین ماهانه مبلغ ۱،۵۲۵،۰۰۰ ریال توسط واحدهای اجرایی به حساب هزینه کمک به بیمه تکمیلی درمان به کد حساب مربوطه منظور و با هماهنگی کانون بازنشستگان شهرستان و استان مربوطه به شرکت طرف قرارداد پرداخت گردد از این رو از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۳۰) به مدت یک سال مبلغ ۱۵۲۵،۰۰۰ ریال به ازای هر نفر بابت بیمه تکمیلی درمان از مستمری ماهانه ماهانه مشمولین کسر خواهد شد.

۳) به موجب قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت بیمه ایران حق بیمه عمر برای هر نفر ماهانه مبلغ ۳۹۰,۰۰۰ ریال میباشد.

۴) مشمولین قراردادهای مذکور عبارتند از مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده به همراه همسر و یا همسران دائم و در صورت تمایل سایر افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان و مستمری بگیران بازمانده

تبصره1: کلیه مستمری بگیران و افراد تبعی تحت تکفل ایشان که در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر بودهاند کماکان در دوره قرارداد جدید ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز تحت پوشش خواهند بود.

تبصره2: براساس قرارداد منعقده مستمری بگیر اصلی علاوه بر همسر و یا همسران دائم که میبایست تحت پوشش قرار گیرد میتواند در صورت تمایل تمامی افراد تحت تکفل خود را نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر قرار دهد.

تبصره3: مستمری بگیران اصلی که طی مدت قرارداد فعلی به عنوان بیمه شده جدید ثبت نام مینمایند در صورتی میتوانند پدر و مادر خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهند که تمامی افراد تبعی تحت تکفل خود را نیز ثبت نام نموده باشند.

تبصره4: کلیه مستمری بگیرانی که فاقد بیمه پایه تامین اجتماعی درمان (سازمان میباشند میتوانند در صورت تمایل به همراه اعضای خانواده خود تحت پوشش قرار گیرند. بدیهی است پرداخت خسارت ایشان پس از کسر سهم بیمه گر پایه محاسبه میگردد.

۵) در صورت فوت مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده مشمول بیمه تکمیلی ،درمان تداوم پوشش بیمه ای مذکور برای مستمری بگیران بازمانده صرفا با پرداخت حق بیمه مربوطه امکان پذیر است. ضمنا میبایست هنگام اخذ درخواست برقراری مستمری بازماندگان حضوری و غیر حضوری اطلاع رسانی لازم در خصوص پوشش بیمه عمر مستمری بگیران متوفی از طریق واحد اجرایی ذیربط صورت پذیرفته و بازماندگان جهت استفاده از مزایای بیمه مذکور به کانونهای بازنشستگی شهرستان مربوطه راهنمایی گردند.

۶) در صورت پرداخت هرگونه مستمری معوقه ناشی از تغییرات احکام مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی به بازماندگان انتقال پرونده اصلاح تاریخ خاتمه کفالت و …) مربوط به دوره زمانی قرارداد فعلی (۱۴۰۲/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۳۰) لازم است مبلغ حق بیمه تکمیلی درمان و حق بیمه عمر با در نظر داشتن مفاد بندهای (۲) الی (۵) این دستور اداری در منوی وامها در سامانه متمرکز مستمری درج و از مستمری متعلقه کسر گردد.

(۷) بر اساس مفاد قرارداد منعقده حداکثر سه ماه پس از تاریخ شروع ،آن مستمری بگیران مشمول که تاکنون تحت پوشش بیمه های یاد شده قرار نگرفته اند در صورت تمایل میتوانند با مراجعه به کانونهای بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند. کانونهای بازنشستگی موظفند ضمن اخذ رضایت نامه از متقاضیان جدید فهرست اسامی آنان را به شعب اعلام نمایند در صورت اضافه شدن این دسته از افراد کسر حق بیمه مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و همچنین احتساب مبلغ مساعدت سازمان از ابتدای قرارداد الزامی می باشد.

8) مستمری بگیران جدیدی که مستمری آنان در طی مدت قرارداد برقرار میگردد و همچنین افراد تبعی که در طول دوره قرارداد به هر علت تحت پوشش مستمری بگیر اصلی قرار میگیرند در صورت تمایل میتوانند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ برقراری مستمری و یا تاریخ شروع کفالت در خصوص افراد تبعی با مراجعه به کانونهای بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست خود مبنی بر برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و احتساب مبلغ مساعدت سازمان در خصوص این دسته از مستمری بگیران میبایست از ابتدای ماه بعد از برقراری مستمری و یا شروع کفالت صورت پذیرد.

۹) مبلغ مربوط به مساعدت سازمان در خصوص مشمولین بندهای (۶) (۷) و (۸) نیز میبایست توسط واحد امور مالی شعب در کد حساب مربوطه منظور گردد.

(۱۰) واحد امور مالی شعب میبایست مبالغ کسر شده را حسب مورد در کد حساب مربوطه ثبت و در پایان هر ماه ضمن صدور چکهای بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر به صورت جداگانه به شماره حسابهای اعلام شده توسط کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شماره حساب ۱۰۰۴۰۰۱۰۰۴۰۰ نزد بانک رفاه شعبه دکتر حسابی کد ۱۳۵۸ به نام شرکت آتیه سازان حافظ جهت بیمه تکمیلی درمان و شماره حساب ۱۹۷۰۰۰۱۹۸ رفاه شعبه پارک لاله کد ۱۷۶ به نام بیمه ایران مجتمع تخصصی ۱۵ آبان جهت بیمه عمر نزد به با هماهنگی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان و یا استان مربوطه نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

۱۱) پذیرش انصراف از پوشش بیمههای مذکور بر عهده کانونهای بازنشستگی بوده و کمافی السابق کانونهای یاد شده در خصوص برگشت مبالغ کسر شده و جلب رضایت مستمری بگیران مسئول و متعهد میباشند و میبایست فهرست مشخصات این دسته از مستمری بگیران را جهت توقف کسر حق بیمههای مربوطه به واحدهای اجرایی اعلام نمایند.

۱۲) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است امکانات نرم افزاری لازم در خصوص تهیه و استخراج لیست بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر به همراه لیست تغییرات ماهانه توسط واحدهای اجرایی را در سامانه جامع هوش کسب و کار (BI) جهت ارائه به کانونهای بازنشستگی ذی ربط فراهم نماید.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور ،اداری نظارت بر نصب نرم افزارهای مربوطه در سامانه های متمرکز مستمری و جامع هوش کسب و کار (BI) را بر عهده دارد.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمریها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی امور مالی و فناوری اطلاعات ادارات کل استانها و کلیه مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید