8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بیمه کارفرمایان

بیمه کارفرمایان

بیمه کارفرمایان

تاریخ : 1402/6/21

شماره : 6805‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

پیر و بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد به شماره ۵۰۲۰/۳۶۰۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ و دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و با توجه سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ایجاد نظامی کارآمد توانمندساز، عدالت ،بنیان کرامت بخش و جامع برای تامین اجتماعی همگان و نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال مهار تورم و رشد تولید و به منظور ارج نهادن به کارفرمایان و فعالان محترم عرصه تولید و اشتغال و همچنین ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام واحدهای اجرایی و با بازنگری صورت گرفته در برخی موارد در خصوص نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره توجه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب مینماید:

الف) بیمه کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی 

۱- کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی مکلفند نسبت به درج نام خود در لیست بیمه کارگاه با عنوان شغلی صرفاً مدیر عامل و یا اعضاء هیأت مدیره و با دستمزد مشمول کسر حق بیمه با رعایت ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. بر همین اساس رعایت بندهای ،۳ ۶ ۷ ۸ و ۱۱ مربوط به شرایط ،سن سابقه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و نیز بندهای ۱۵ الی ۲۵ بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد در ارتباط با سایر فرآیندهای پیش بینی شده و دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در خصوص این گروه از کارفرمایان موضوعیت نداشته و اظهار نظرهای مغایر با مفاد فوق الذکر از تاریخ صدور این دستور اداری بلااثر خواهد بود.

۲- بازرسان کارگاه می بایست در هنگام مراجعه به کارگاههای دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی (شرکتهای تجاری موسسات تجاری و غیر تجاری در صورت احراز و تایید اشتغال این قبیل از افراد در کارگاه با بررسی دقیق مدارک و مستندات نسبت به احصاء دستمزد و درج نام کارفرمایان در گزارش بازرسی اقدام نمایند.

3- انعقاد قرارداد کتبی بیمه کارفرمایی با اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوعیت نخواهد داشت و ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرما برای خود به تنهایی) بلامانع بوده و منوط به داشتن کارگر مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نمی باشد.

۴- نحوه انجام معاینات پزشکی کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی ارائه نتیجه معاینات در آنان و همچنین نحوه اعمال ارائه تعهدات قانونی همانند سایر بیمه شدگان اجباری طبق ضوابط اجرایی ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی می باشد بنابراین این قبیل از بیمه شدگان میبایست به منظور ارزیابی توانایی انجام کار حداکثر ظرف ۲ ماه اول اشتغال توسط مراکز طب کار مجاز طبق لیست پیوست اعلامی از سوی مدیریتهای درمان استانها مورد معاینه قرار گیرند.

ب) بیمه کارفرمایان صنفی اشخاص حقیقی 

۵- چنانچه کارفرمایان صنفی اشخاص حقیقی تمایل به پرداخت حق بیمه در قالب ارسال لیست حق بیمه را داشته باشند میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه ماره ۹ مشترک فنی و درآمد از قبیل ارائه درخواست انجام معاینات بدو بیمه پردازی حسب ،مورد کنترل شرط سن و سابقه و همچنین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه پس از انعقاد قرارداد کماکان با درج نام و مشخصات خود در لیست کارگاه نسبت به بیمه پردازی اقدام نمایند.

ج) سایر موارد 

۶- به موجب دادنامه های شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ و ۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط … مصوب ۸۷/۰۴/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۹۲/۰۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی و همچنین کارفرمایان صنفی اشخاص حقیقی مشمول قانون کار ی باشند لذا به استناد بند “۲” تبصره ماده “۱” قانون بیمه بیکاری وصول حق بیمه بیکاری ۳ درصد) و پرداخت مقرری به آنان موضوعیت ندارد.

7- حسب ضوابط و شرایط مقرر در قانون تامین اجتماعی تعهدات قابل ارائه به کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی شامل بازنشستگی از کارافتادگی ،کلی فوت و خدمات درمانی می باشد و پرداخت هزینه کفن و دفن و وسایل کمک پزشکی پروتز) و اروتز و هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه و همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری نیز با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

تبصره: با توجه به اینکه بیمه کارفرمایان صنفی اشخاص حقیقی دارای ماهیت اختیار می باشد، لذا بر همین اساس ارائه تعهد غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری به کارفرمایان مزبور امکان پذیر نخواهد بود.

۸- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این دستور اداری سیستم های مکانیزه مربوطه را با لحاظ موارد مندرج در بند”الف” با هماهنگی اداره کل وصول حق بیمه به روز رسانی نماید

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین منابع و تعهدات بیمه ای رؤسای ادارات وصول حق بیمه امور بیمه شدگان بازرسی دفاتر ،قانونی نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمری ها و رؤسا و معاونین امور بیمه ای و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین.

بدون نظر

پیام بگذارید