8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

تبیین مفاد بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

موسسه اروند مشاور > اخبار  > تبیین مفاد بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

تبیین مفاد بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

تبیین مفاد بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره: 200/1403/4

تاریخ: 1403/02/16

پیوست : دانلود پیوست

بخشنامه

4 1403 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و 1400 الف
مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی
موضوع تبیین مفاد بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
به منظور تبیین مفاد بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، به اطلاع می رساند;

مطابق قسمت اخیر بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 که در راستای اجرای نظریه شماره 14284/79337 مورخ 1390/06/16 معاونت حقوقی رییس جمهور صادر گردیده است، عبارت «به استثنای مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان» از ردیف (9-1) بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 حذف گردیده است.

لازم به توضیح است عبارت فوق الذکر در ردیف (9-1) فهرست پیوست بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23 و ردیف (15-1) فهرست موضوع جدول معافیت های جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، حذف می گردد.

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

1390/01/01

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بدون نظر

پیام بگذارید