8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

تبیین چگونگی اجرای حکم مواد 182 و 191 قانون مالیات­های مستقیم

موسسه اروند مشاور > اخبار  > تبیین چگونگی اجرای حکم مواد 182 و 191 قانون مالیات­های مستقیم

تبیین چگونگی اجرای حکم مواد 182 و 191 قانون مالیات­های مستقیم

تبیین چگونگی اجرای حکم مواد 182 و 191 قانون مالیات­های مستقیم

شماره: 200/1403/8

تاریخ: 1403/03/24

بخشنامه

  8 1403 مواد 182 و 191 م
مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی
موضوع تبیین چگونگی اجرای حکم مواد 182 و 191 قانون مالیات­های مستقیم
 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص چگونگی اجرای مقررات موضوع ماده 182 قانون مالیات­ های مستقیم، بدینوسیله اعلام می ­دارد:

حسب مقررات ماده 182 قانون مذکور، کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می ­باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خود­داری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ‌ای شناخته شده ‌اند، در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ ها با آنان رفتار خواهد شد. بنابراین در موارد مراجعه به اشخاص مذکور برای وصول بدهی مالیاتی، درصورت درخواست بخشودگی جرائم توسط این اشخاص با رعایت ماده 191 قانون مالیات ­های مستقیم و سایر مقررات، درخواست ارائه شده قابل رسیدگی خواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

از تاریخ ابلاغ

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بدون نظر

پیام بگذارید