8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

تداوم واگذاری انجام خدمات غیرحضوری (طرح 3070 ) به کارگزاریهای رسمی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > تداوم واگذاری انجام خدمات غیرحضوری (طرح 3070 ) به کارگزاریهای رسمی

تداوم واگذاری انجام خدمات غیرحضوری (طرح 3070 ) به کارگزاریهای رسمی

تداوم واگذاری انجام خدمات غیرحضوری (طرح 3070) به کارگزاری های رسمی

تاریخ : 1400/8/8

شماره : 1000/1400/7223

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ با موضوع ” ارائه خدمات غیر حضوری بـه مخاطبین توسط کارگزاریهای رسمی و در راستای تحقق دولت الکترونیک همراه با افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و به منظور استفاده از ظرفیت کارگزاریهای رسمی جهت تسریع در اجرا و پیشبرد اهداف مزبور و با عنایت به مفاد بند «۲» یکهزار و نهصد و نود و ششمین جلسه هیات محترم مدیره مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۰/۹۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷) واگذاری انجام خدمات غیر حضوری به دفاتر کارگزاری و پرداخت حق الزحمه مربوطه، ضمن رعایت سایرمفاد بخشنامه صدرالاشاره، لغایت پایان سال جاری تمدید می گردد.

بدون نظر

پیام بگذارید