8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی

تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی

تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی

تاریخ : 1400/2/10

شماره : 1000/1400/938

پیوست : دانلود پیوست

نظر به اینکه ارائه خدمات غیر حضوری در راستای افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی یکی از اهداف اصلی سازمان می باشد، لذا پیرو و بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۳۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ در خصوص تعیین حق الزحمه دریافتی از مراجعین جهت انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاریهای رسمی حداکثر حق الزحمه تعیین شده جهت اقدام لازم به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱-حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین :

ردیف شرح وضایف مبلغ دریافت (وضع موجود) تا تاریخ 1/2/1400 حداکثر مبلغ دریافتی از مخاتبین از تاریخ 1/2/1400
1 ثبت نام و اخذ رمز مشاهده سوابق بیمه شدگان در سایت رسمی سازمان ۴۰۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده
2 ارائه پرینت کاغذی سوابق بیمه شدگان ۲۰۰۰۰ ریال بابت هر برگ اعلام سابقه ۳۰۰۰۰ ریال بابت هر برگ اعلام سابقه
3 ارائه فیش حقوقی مستمری بگیران ۱۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر ۱۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر  )بدون تغییر)
4 تخصیص رمز اینترنتی جهت صدور برگ پرداخت حق بیمه شدگان خاص ۲۵۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده 3۵۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده
5 صدور و تحویل برگ پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی ۲۵۰۰۰ ریال بابت هر برگه پرداخت  
6 ثبت و تنظیم اطلاعات هویتی کارگاه و بیمه شدگان و تهیه و ارسال ۱۷۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه لیست حق بیمه به صورت اینترنتی 1۷۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه ۰۰۰۰ 22ریال بابت هر کارگاه
7 ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی ( لیست توسط کارفرما تهیه و تنظیم شده و جهت ارسال اینترنتی به کارگزاری ارائه می شود) ۷۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه 10۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه
8 صدور برگ تعهد کسر اقساط مستمری بگیران ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر (بدون تغییر)

توجه: افزایش حق الزحمه فوق در هر سال میبایست حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین تکلیف گردد.

۲- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است در اسرع وقت اقدامات لازم به منظور ایجاد تغییرات مورد نیاز در سیستم های ارائه خدمات را به نحوی که فعالیتهای انجام شده قابل کنترل و شمارش باشد معمول نماید.

۳- کارگزاری موظف است نسبت به درج و نصب فهرست حداکثر حق الزحمههای تعیین شده فوق الذکر در معرض دید مراجعین اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاونین بیمه ای ، کارشناسان ارشد (رابطین) کارگزاری های ادارات كل ، روسای شعب ، کارشناسان (رابطین) امور کارگزاریهای شعب و مسئولین کارگزاری ذیربط می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید