8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (191) و (167) قانون مالیات های مستقیم

موسسه اروند مشاور > اخبار  > تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (191) و (167) قانون مالیات های مستقیم

تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (191) و (167) قانون مالیات های مستقیم

تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (191) و (167) قانون مالیات های مستقیم

شماره 200/17487/د

تاریخ 1403/03/20

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه­ شماره 200/51510/د مورخ 1402/07/30 و بند (ج) بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (191) و (167) قانون مالیات های مستقیم، به اطلاع می رساند، مفاد بخشنامه های مذکور کماکان به قوت خود باقی می باشد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بدون نظر

پیام بگذارید