8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > بازنشستگان  > تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون

تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون

تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون

تاریخ : 1401/6/13

شماره : 6791‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و در راستای تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی، همچنین به منظور مدیریت موثر بر وصول مطالبات معوق و مساعدت به کارفرمایان مدیون از طریق تقسیط مجدد بدهیهای تبدیل به حال شده و در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۱/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ موضوع بند «۴» دو هزار سی و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات مدیره سازمان توجه ادارات کل استان هـا و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید:

۱- تقسیط مجدد بدهیهای تبدیل به حال شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲) مصوبه هیئت مدیره که قبلا تقسیط و هر بار به دلیل عدم ایفای تعهدات دیون تقسیط شده تبدیل به حال گردیده است صرفا برای یکبار لغایت اسفند ۱۴۰۱ امکان پذیر می باشد.

۲- مشمولین کلیه کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که بدهی کارگاه را تقسیط نموده و به دلیل بحران مالی و عدم تأدیه اقساط در سررسیدهای ، مقرر بدهیهای مربوطه تا تاریخ مصوبه فوق الاشاره تبدیل به حال گردیده است. تشخیص آثار بحران مالی کارفرمایان مشمول این بخشنامه بر اساس ارائه مدارک و مستندات ارائه شده توسط کارفرما منوط به تائید از سوی مراجع ذی صلاح نظیر شورای تامین استان کمیته های بحران استانی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خواهد بود.

۴- دلایل ابرازی می بایست پس از بررسی به تائید مسئولان مربوطه در ادارات کل ستادی استان و شعب تابعه رسیده باشد.

۵- نحوه انجام تقسيط بدهي و تعين تعداد اقساط بـدهـي وفـق مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۱۰۳۹۲ مورخ ۹۶/۹/۲۶ موضوع تفویض اختیار و تقسیط دیون قطعی با رعایت کامل فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۳۸۸ مورخ ۳/۲۴ ۱۴۰۰ به استثناء بنـد (۲و۳) قسمت (الف) صورت می پذیرد.

۶- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است تمهیدات لازم جهت تقسیط مجدد بدهی کارفرمایان مشمول این بخشنامه را در سیستم مکانیزه شعب فراهم آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل وصول حق بیمه ، حقوقی و قوانین ، مدیریت فناوری و تحول دیجیتال ، مدیران کل معاونین بیمهای روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه و اجرائیات فناوری اطلاعات ادارات کل استانها روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین وصول حق بیمه و اجرائیات و فناوری اطلاعات شعب می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید