8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم

موسسه اروند مشاور > اخبار  > جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم

جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم

جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/1403/7

تاریخ: 1403/03/21

بخشنامه

7 1403 189 م
مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی
موضوع جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم
به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر می دارد.

-1 شرط لازم برای برخورداری از مزایای ماده مذکور، ارائه دفاتر، ترازنامه، حساب سود و زبان و مدارک طی سه سال متوالی، توسط مودیانی است که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر، ترازنامه و حساب سود و زبان هستند یا در اجرای بخشنامه شماره 200/97/51 مورخ 1397/03/28 اقدام به انجام تکالیف صاحبان مشاغل گروه اول موضوع بند (الف) ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 می نمایند.

-2 عدم پذیرش برخی از هزینه ها و یا رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، مانع برخورداری از مزایای ماده 189 قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

-3 منظور از مالیات در ماده 189 قانون مذکور، حسب مورد اصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل است که طی سه سال متوالی در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت شده باشد. بنابراین محروم نمودن مودی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده به دلیل عدم پرداخت جرایم مالیاتی، مالیات سایر پرونده های مالیاتی مودی، مالیات سایر سنوات یا سایر منابع مالیاتی، موضوعیت ندارد.

-4 کتمان درآمد در هر یک از سال های مذکور در ماده 189 قانون مالیات های مستقیم، مانع بهره مندی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده خواهد شد.

-5 در مواردی که پس از اعطای جایزه خوش حسابی، کتمان درآمد مودی مشخص شود، علاوه بر مطالبه مالیات کتمان شده، جایزه اعطا شده نیز به موجب برگ تشخیص متمم یا برگ قطعی اصلاحی(حسب مورد) مطالبه خواهد شد.

-6 در خصوص مودیانی که سال مالی آن ها با سال شمسی مطابقت ندارد، مالیات هر سال باید در سال مالی تسلیم اظهار نامه پرداخت شود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بدون نظر

پیام بگذارید