8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

حق الزحمه انجام فرآیند بازرسی از کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > حق الزحمه انجام فرآیند بازرسی از کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی

حق الزحمه انجام فرآیند بازرسی از کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی

حق الزحمه انجام فرآیند بازرسی از کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی

تاریخ : 1400/12/28

شماره : 1000/1400/14336

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ در خصوص انجام فرآیند بازرسی از کارگاهها توسط کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی و در اجرای مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۴۹۸/ ۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات مدیره محترم سازمان حق الزحمه انجام فرایند موصوف توسط کارگزاران رسمی سازمان با تاکید بر شناسایی بیمه شدگان جدید، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

الف) به ازای هر بازرسی کارگاه ۱۵ حداقل دستمزد روزانه هر سال؛

ب) علاوه بر بند (الف) در صورت شناسایی بیمه شده جدید، مبالغ زیر برای هر کارگزاری در یک روز، قابل پرداخت خواهد بود.

ردیف تعداد افراد شناسایی شده جدید حق الزحمه قابل پرداخت
1 به ازای 5 نفر و بیشتر از 5 نفر در هر روز بازرسی 60 درصد حداقل دستمزد روزانه هر سال بابت هر فرد
2 به ازای 4 نفر در هر روز بازرسی 50 درصد حداقل دستمزد روزانه هر سال بابت هر فرد
3 به ازای 3 نفر در هر روز بازرسی 40 درصد حداقل دستمزد روزانه هر سال بابت هر فرد
4 به ازای 2 نفر در هر روز بازرسی 30 درصد حداقل دستمزد روزانه هر سال بابت هر فرد
5 به ازای 1 نفر در هر روز بازرسی 20 درصد حداقل دستمزد روزانه هر سال بابت هر فرد

ج) مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظفند در اسرع وقت اقدامات لازم به منظور ایجاد تغییرات مورد نیاز در سیستمهای ارائه خدمات را به نحوی که فعالیت های انجام شده قابل ،کنترل شمارش و همچنین پرداخت حق الزحمه مطابق روش فوق الذکر باشد معمول نمایند.

د ) ضمنا کد نگهداری حساب مربوط به حق الزحمه اخیرالذكر ….۸۴۵۲۰۰۰ می باشد مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمهای روسای ادارات بازرسی کارگاهی و وصول حق بیمه و کارشناسان / رابطین کارگزاری و روسای شعب و معاونین امور بیمه ای و روسای واحد بازرسی، کارشناس / رابط کارگزاری شعب و سایر واحدهای ذیربط و مسئولین کارگزاری می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید