8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

تاریخ : 1401/5/7

شماره : 5328‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

احتراما؛ پیرو دستور اداری شماره ۱۴۰۰/۳۱۷۰/ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ و در اجرای بند (ج) تبصره دوّم امور بیمه ای برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان ضمن ارسال ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل معطوف مینماید:

۱- طبق رویه مورد عمل و باتوجه به مفاد بند (۳) ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان کـه مقـرر می دارد، تمدید قرارداد و انعقاد قرارداد جدید مشروط به پیش بینی تبصره مربوطه در بودجه سنواتی است، لذا کلیه قراردادهایی که درخصوص واگذاری تعهدات کوتاه مدت بـه کارفرمایان از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ تا زمان صدور ایــن دستور اداری مطابق ضوابط جاری سازمان منعقد و یا تمدید شده اند تنفیذ میگردد و انعقاد یا تمدید قراردادهای مذكور لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نیز مطابق مقررات جاری و این دستوراداری بلامانع خواهد بود.

۲- انعقاد قرارداد صرفاً با شرکت و مؤسسه ای مجاز است که انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان براساس آیین نامه استخدامی مربوطه و سایر مقررات به عهده سازمان باشد.

۳- واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایانی که سازمان مطابق نص صریح ماده (۶۴) قانون تأمین اجتماعی صرفاً عهده دار معالجه آنها میباشد و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود باشد، موضوعیت ندارد. بر این اساس ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به این نکته مهم توجه و پس از بررسی دقیق اقدام لازم معمول گردد.

۴- گزارش عملکرد واگذاری تعهدات کوتاه مدت هر شش ماه یکبار تهیه و مطابق بند (۵) دستور اداری شماره ۵۰۱۰/۹۱/۱۵۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ کماکان به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال گردد.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین و رؤسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و ،رئیس معاون و مسئولین امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب میباشند.

 

بدون نظر

پیام بگذارید