8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط (ویرایش 1)

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط (ویرایش 1)

فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط (ویرایش 1)

فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط (ویرایش 1)

تاریخ : 1000/1400/1785

شماره : 1400/3/4

پیوست : دانلود پیوست

در راستای رضایتمندی شرکای اجتماعی پاسخگویی و ارتقا خدمت به مشتریان و به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در انجام امور بیمه ای حوزه مطبوعات و رسانه های مکتوب و برخط روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، مجلات، پایگاه های خبری، خبرگزاریها و …) که در زمینه خدمات نشر، چاپ و توزیع، درج آگهی، تولید و نشـر خبر در مطبوعات و انتشارات با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارند، مقرر می دارد:

۱- در صورت تمایل انجمن یا تشکل صنفی حوزه مطبوعات و رسانه مستقر در محدوده عملکرد آن اداره کل یکی از شعب تابعه به عنوان شعبه ،اختصاصی جهت تمرکز پرونده ها و ارائه خدمات به کارفرمایان مذکور تعیین و اعلام گردد.

۲- شعب ۱۸ و ۲۷ تهران به ترتیب در محدوده عملکرد ادارات کل غرب و شرق تهران بزرگ بـه عنـوان شــعب اختصاصی شهر تهران تعیین میگردد.

3- واحدهای اجرایی مکلفند با دریافت درخواست کتبی کارفرمایان فعالیت های یاد شده مبنی بر انتقال پرونده مطالباتی کارگاه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه با قید فوریت نسبت به انتقال پرونده به شعبه اختصاصی تعیین شده اقدام نمایند.

۴- بازرسی کارگاهی از حوزه مطبوعات و رسانه در صورت اعلام برنامه زمانی فعالیت از سوی کارفرما، متناسب با آن و ماهیت شغلی بیمه شدگان صورت پذیرد.

۵- به هنگام بازرسی از دفاتر قانونی کارگاههای مذکور بازرسان می بایست موارد ذیل را دقیقا رعایت نمایند الف – اسناد هزینه صورتحساب فاکتورهای رسمی درج آگهی در مطبوعات و نشریات اعم از کاغذی و الکترونیک (سایتها و فضای (مجازی از سوی دفاتر مطبوعاتی در صورت انجام کار در محل کارگاه ثابت (دارا بودن پرونده مطالباتی در سازمان تامین اجتماعی از شمول کسر حق بیمه معاف و در کاربرگ شماره ۳ ثبت می گردد.

ب – اسناد هزینه صورتحساب فاکتورهای رسمی چاپ و لیتوگرافی و صحافی مطبوعات و نشریات از قبیل روزنامه ویژه نامه ماهنامه هفته نامه و کتاب در وجه چاپخانه در صورت دارا بودن پرونده مطالباتی (کارگاه ثابت در سازمان تامین اجتماعی در کاربرگ شماره ۳ ثبت گردد.

ج- مبالغ پرداختی به اشخاص حقیقی در قبال انتشار هر اثر هنری و ادبی در مطبوعات و نشریات اعم از کاغذی و الکترونیک (اعم از تالیف، تصنیف، تحریر، ترجمه، گزارش، خبر ،عکس پاورقی به صورت انفرادی در صورت عدم ماهیت سفارش کار و تبعیت دستوری فروش (امتیاز) از شمول کسر حق بیمه معاف می باشد.

د- حق الزحمه بازاریابی اخذ آگهی در مطبوعات و نشریات اعم از مطبوعات کاغذی و الکترونیکی دارای صورتحساب رسمی در وجه اشخاص حقیقی به صورت ،انفرادی میبایست با رعایت سقف حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه بر مبنای دوره اجرای عملیات تعداد (روز طبقه بندی گردد و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.

هـ- هزینه های توزیع توام با فروش ،مطبوعات نشریات و کتاب توزیع و فروش به کیوسکهای روزنامه فروشی، ارسال به شهرستانها و …) به میزان هزینه پورسانت پرداختی در ستون (۳-۵) کاربرگ شماره ۲ مشمول گردد. مسئول حسن اجرای این دستور ،اداری اداره کل وصول حق بیمه ادارات کل بیمه ای استانها، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی روسای شعب و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید