8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

قواعد افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان برای دوره بهار 1403

موسسه اروند مشاور > اخبار  > قواعد افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان برای دوره بهار 1403

قواعد افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان برای دوره بهار 1403

قواعد افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان برای دوره بهار 1403

تاریخ : 1403/04/11

شماره : 200/24451

ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

مخاطبان اصلی/ ذینفعان مدیران کل امور مالیاتی
موضوع قواعد افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان برای دوره بهار 1403
با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به دوره مالیاتی بهار سال 1403 تا تاریخ 1403/05/31، در رابطه با چک های تضمین مربوط به افزایش حد مجاز موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، موارد ذیل را مقرر می دارد:

-1امکان افزایش حد مجاز موضوع ماده فوق برای دوره مالیاتی بهار سال 1403، از طریق ارائه چک تضمین به ادارات امور مالیاتی و یا پرداخت نقدی از طریق سامانه مودیان، تا تاریخ 1403/04/20 فراهم خواهد بود.

-2در مواردی که مودیان محترم بابت افزایش حد مجاز دوره مالیاتی بهار سال 1403، از تاریخ صدور این بخشنامه اقدام به ارائه چک به ادارات امور مالیاتی می‌نمایند; تاریخ سررسید چک، 1403/05/31 لحاظ گردد.

-3درخصوص چک های تضمین افزایش حد مجاز دوره مالیاتی بهار 1403 که پیش و یا پس از تاریخ صدور این بخشنامه، به ادارات امور مالیاتی ارائه شده است; در صورت نیاز به مطالبه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل چک های تضمین، به منظور کسب اطمینان از عدم پرداخت بدهی مربوطه، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه‌ وجه تمامی چک های مذکور، صرفا پس از 2 روز از بارگذاری اظهارنامه های صدرالذکر در سامانه های عملیاتی سازمان اقدام نمایند.

دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهد بود.

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:

-1داخلی           -2 خارجی

مرجع پاسخگویی:

معاونت درآمدهای مالیاتی

تاریخ اجرا:

از تاریخ ابلاغ

مدت اجرا: مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):

بدون نظر

پیام بگذارید