8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

لغو بند (ح) بخشنامه شماره 20/95/9 مورخ 1395/02/04 با عنایت به رای موضوع دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20

موسسه اروند مشاور > اخبار  > لغو بند (ح) بخشنامه شماره 20/95/9 مورخ 1395/02/04 با عنایت به رای موضوع دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20

لغو بند (ح) بخشنامه شماره 20/95/9 مورخ 1395/02/04 با عنایت به رای موضوع دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20

لغو بند (ح) بخشنامه شماره 20/95/9 مورخ 1395/02/04 با عنایت به رای موضوع دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20

شماره: 200/1403/5

تاریخ: 1403/02/24

پیوست : دانلود پیوست

بخشنامه

5 1403 ماده 34 م
مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی
موضوع لغو بند (ح) بخشنامه شماره 20/95/9 مورخ 1395/02/04 با عنایت به رای موضوع دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20
پیرو بخشنامه شماره 210/99/42 مورخ 1399/04/21 مبنی بر ابلاغ رای موضوع دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیرامون نقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 آن هیأت و ابطال ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم (موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 1395/01/21) مقرر می دارد، بند (ح) بخشنامه شماره 200/95/9 مورخ 1395/02/04 به شرح; «با توجه به ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قایل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور می باشد»، نیز به تبع دادنامه صدر الاشاره لغو گردیده است.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

1399/03/20

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بدون نظر

پیام بگذارید