8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

موسسه اروند مشاور > اخبار  > مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

شماره: 200/1402/26

تاریخ: 1402/12/28

بخشنامه

26 1402 ماده 169 م
مخاطبان / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی
موضوع مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
 

در راستای اجرای مفاد دادنامه شماره 6156 مورخ 1402/07/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، برای موارد «عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود»، زمان مقرر برای صدور صورتحساب و در خصوص «عدم ارائه یا ارسال فهرست معاملات»، تاریخ انقضای مهلت ارائه یا ارسال فهرست مزبور (با احتساب

تمدید مهلت ارسال) می باشد.

حکم فوق به کلیه بخشنامه های صادره از این سازمان تسری یافته و مفاد یا قسمتهایی از دستور العمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد.

 

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

 

بدون نظر

پیام بگذارید